21 06 2017

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                             

Katowice, dnia 28 czerwca 2017 r.

 

INFORMACJA Nr 31/2017/EW

w sprawie wypadku porażenia prądem elektrycznym, zaistniałego w dniu 21 czerwca 2017 r. około godziny 1315 w Polskiej Grupie Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Wujek w Katowicach Ruch Wujek, w rejonie skrzyżowania przekopu P-4 z przecinką 7 na poziomie 680 m, któremu uległ elektromonter oddziału MEE-1, lat 31.

Wypadek zaistniał w przekopie P-4, w rejonie skrzyżowania z przecinką 7 na poziomie 680 m, w którym realizowano transport koleją podziemną z przewozem lokomotywowym z trakcją elektryczną.

W dniu 21 czerwca 2017 r. na zmianie I, rozpoczynającej się o godzinie 600, osoba dozoru ruchu oddziału elektrycznego MEE-1 wyznaczyła elektromontera maszyn i urządzeń elektrycznych do prac w rejonie drążonej przecinki ściany I. Po zakończonej zmianie pracownik szedł przekopem P-4, wyłączonym z ruchu załogi na zmianach wydobywczych. Około godziny 1315, przechodząc pomiędzy wozami z urobkiem, dotknął lewą ręką przewodu jezdnego trakcji elektrycznej będącego pod napięciem i upadł na spąg. Przytomnego elektromontera leżącego na spągu, pomiędzy torowiskiem zachodnim w przekopie P-4 a torowiskiem do przecinki 7, znalazł pracownik oddziału górniczego PRP-1. Poszkodowany został przetransportowany koleją podziemną pod szyb i po wyjeździe na powierzchnię udał się do przyszybowego punktu sanitarnego, gdzie lekarz wydał opinię: „porażenie prądem”. Następnie poszkodowanego przewieziono do Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego nr 7 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - Górnośląskie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku było porażenie pracownika prądem elektrycznym z trakcji przewodowej, podczas niedozwolonego przechodzenia pomiędzy wozami
z urobkiem w wyrobisku z przewozem lokomotywowym z trakcją elektryczną, wyłączonym z ruchu załogi.

W związku z zaistniałym wypadkiem dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

  1. Wstrzymał eksploatację trakcji przewodowej, zabudowanej w przekopie P-4 pomiędzy przecinką 7 i przecinką 8, do czasu podwieszenia przewodu jezdnego trakcji elektrycznej na wysokość minimum 2 m.
  2. Nakazał kierownikowi ruchu zakładu górniczego:
    • ponownie zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego z zasadami bezpiecznego poruszania się po drogach przewozowych,
    • zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego z przyczynami i okolicznościami zaistniałego wypadku.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry