21.08.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 25.08.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 56/2010/EW

 o pożarze przewodów elektrycznych w koparce wieloczerpakowej nr zakładowy K-22 zaistniałym w dniu 21.08.2010 r. o godz. 2020, w zakładzie górniczym PGE KWB „Turów” S.A. w Bogatyni.

Zdarzenie miało miejsce w koparce typu SchRs 1200 (rok produkcji 1964), na poz. +245 m wyrobiska odkrywkowego PGE KWB „Turów” S.A. w Bogatyni. Koparka K-22 wchodziła w skład układu KT (koparka-taśmociąg), współpracując z ciągiem przenośników C-1 i ON, realizując urabianie i transport nadkładu (żwiru) w rejon przenośnika ON-3, . do zasypywania wyrwy powstałej wskutek wdarcia się wody do wyrobiska w dniu 07.08.2010 r.

Do czasu zdarzenia koparka urabiała nadkład w ścianie o wysokości 25 m, przy czym jej praca odbywała się w następującym cyklu: praca (urabianie + transport) – postój (rozgarnianie nagromadzonego żwiru spycharkami). Obsadę koparki stanowiło czterech pracowników oddziału górniczego g-2, a nadzór nad ruchem koparki sprawował sztygar zmianowy oddziału g-2.

W dniu 21.08.2010 r. o godzinie 2008 nastąpiła awaria elektryczna koparki, zgłoszona przez obsługę koparki do dyspozytora, który poinformował o zdarzeniu sztygara zmianowego oddziału elektrycznego e-2. Ok. godz. 2015 elektrycy przybyli na miejsce przystąpili do usuwania awarii. W tym samym czasie, obsługa koparki zauważyła dym wydobywający się spod obrotnicy, z miejsca w którym był zainstalowany przewijak kabli obrotnicy głównej. Elektrycy wyłączyli napięcie 6 kV rozłącznikiem znajdującym się przy bębnie kablowym. Jednocześnie operator spycharki, znajdujący się przy rozdzielni przenośnikowej R-516, z której zasilana jest koparka K-22, wyłączył napięcie przyciskiem „wszystko stop”. Używając podręcznego sprzętu gaśniczego, obsługa koparki wraz z dwoma elektrykami opanowała pożar przewodów obrotnicy głównej. Ok. godz. 2055 przybyła na miejsce jednostka wozu bojowego zakładowej służby ratowniczej, dogasiła tlące się przewody i schłodziła rozgrzane elementy stalowe konstrukcji obrotnicy.

W czasie zdarzenia żaden z pracowników przebywających w tym czasie na koparce K-22 nie zastał poszkodowany.

Po przeprowadzonych oględzinach miejsca zdarzenia stwierdzono, że spaleniu uległa wiązka przewodów siłowych (stało i przemiennoprądowych) oraz sterowniczych zainstalowanych na przewijaku obrotnicy głównej powyżej platformy obrotnicy, w rejonie wózków nr 1 i nr 2 przewijaka. Nie ustalono jednoznacznie przyczyny zapalenia się przewodów na przewijaku obrotnicy głównej koparki K-22. Prawdopodobnie uszkodzenie jednego lub kilku przewodów w wiązce zainstalowanej na przewijaku obrotnicy głównej objawiło się awarią elektryczną, zaobserwowaną przez obsługę koparki i zgłoszoną do dyspozytora. W ciągu następnych kilku minut powstał łuk elektryczny i wysoka temperatura, co spowodowało wytopienie niepalnej izolacji przewodów oraz pojawienie się dymu.

Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu – Biuro w Wałbrzychu został powiadomiony o zdarzeniu w dniu 21.08.2010 r. ok. godz. 2200. Maszyna została zabezpieczona do czasu przybycia przedstawicieli Okręgowego Urzędu Górniczego.

W związku z zaistniałym zdarzeniem oraz z uwagi na fakt pozostawania unieruchomionej koparki K-22 w położeniu pracy, przy znacznie nasączonej wodą ścianie nadkładowej, przez którą dodatkowo przesączała się woda, Dyrektor Okręgowego Urzędu we Wrocławiu wydał decyzję w której nakazał:
„Na warunkach ustalonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego uruchomić mechanizm jazdy koparki i wytransportować koparkę w bezpieczne miejsce. Do tego czasu na koparce mogą być prowadzone jedynie prace związane realizacją ww. operacji”.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu Biuro w Wałbrzychu.

do góry