21.10.2008

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 31.10.2008 r.

I N F O R M A C J A Nr 70/2008/EW

w sprawie zdarzenia w wyniku którego powstało krótkotrwałe wystąpienie dymów, zaistniałego w dniu 21.10.2008r. o godzinie 1346, w upadowej H-22/H-23 przecinka 88, w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach, spowodowanego awarią wozu odstawczego.

Do zdarzenia, w wyniku którego powstały dymy, doszło w upadowej H-22/H-23 przecinka 88, na poziomie 1100m, w odległości ok. 3500 m od szybu R-IX i 5100m od szybu R-XI. W chodniku H-21, zabudowany był przenośnik taśmowy typu „Legmet” nr H-21/L-4, zlokalizowany w pokładzie rudy miedzi. Strop w miejscu zdarzenia zabezpieczony był obudową kotwową. Przewietrzanie wyrobiska było następujące: powietrze doprowadzane było z szybu R-IX chodnikami W-149, H-20, T-269a, T-269 i P-3 do szybu R-XI.

W dniu 21.10.2008r. na zmianie II WSP, trwającej od godziny 1130-1730, w wyniku pęknięcia mocowania półosi tylnej wozu odstawczego typu CB 4PCK nr zakładowy 29 eksploatowanego przez PeBeKa S.A., doszło podczas zjazdu na komorę oddziału MC do ocierania opony tylnej lewej o skrzynię stałą, co spowodowało powstanie dymów w upadowej H-22/ H-23 przecinka 88. Około godziny 1346, pracownik oddziału T-7 obsługujący oddziałowy punkt wysypu rudy nad przenośnikiem taśmowym typu „Legmet” nr H-21/L-4 zauważył dymy, o czym powiadomił dyspozytora kopalni. Dyspozytor, po otrzymaniu meldunku o zdarzeniu, o godz. 1410 nadał sygnał alarmowy i polecił wycofanie się zagrożonej załogi – zgodnie z wariantem pożarowym dla oddziału T-7 oraz wezwał Górnicze Pogotowie Ratownicze z Jednostki Ratownictwa Górniczo-Hutniczego w Lubinie na szyb R-IX i nakazał kopalnianej Stacji Ratownictwa Górniczego zmobilizowanie dodatkowych dwóch zastępów ratowniczych. Następnie powiadomił Z-cę Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego, który przejął kierownictwo akcji o godzinie 1350.

W rejonie zdarzenia przebywało 17 pracowników: 13 z PeBeKa S.A. Lubin w Lubinie oraz 4 pracowników przedsiębiorstwa EUROTECH, którzy zostali wycofani do szybu R-IX. Nikt nie został poszkodowany, nie użyto aparatów ucieczkowych. Akcja ratownicza polegała na przeszukaniu wyrobisk rejonu celem zlokalizowania źródła dymów (t.j. ewentualnego ogniska pożaru). W trakcie wykonywania tych czynności przez zastępy ratownicze nastąpił szybki całkowity zanik dymów. Nie znaleziono żadnych innych źródeł, które mogły być przyczyną krótkotrwałego zadymienia. Po wykonanych kontrolnych pomiarach składu powietrza akcję zakończono o godzinie 1558.Kontrola maszyn pracujących w tym rejonie wykazała w wozie odstawczym typu CB 4PCK nr zakładowy 29 ślady tarcia opony o skrzynię stałą – przyjęto to jako najbardziej prawdopodobną przyczynę wystąpienia dymów.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry