21 11 2017

  Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia 

Katowice, dnia 30 listopada 2017 r.

INFORMACJA Nr 69/2017/EW

w sprawie wypadku poparzenia łukiem elektrycznym, któremu uległ w dniu 21 listopada 2017 r., w chodniku nadścianowym ściany 5/VI/385, w pokładzie 385/2, poziom 910 m (pole Nadrybie), o godzinie 500 elektromonter urządzeń górniczych pod ziemią, lat 24, pracownik zakładu górniczego L.W. Bogdanka S.A. w Bogdance, pracujący w górnictwie 2 lata.

Wypadek miał miejsce w chodniku nadścianowym ściany 5/ VI/385 na 1154 mb, poziom 910 (pole Nadrybie), wykonanym w obudowie ŁPSC10 V-36, w rozstawie odrzwi co 0,75 m, stabilizowanej rozporami rurowymi. Opinka wyrobiska wykonana była z siatki zgrzewanej typu zaczepowego z wykładką mechaniczną. W miejscu wypadku szerokość wyrobiska wynosiła 6,25 m, a wysokość 4,7 m. Chodnik nadścianowy ściany 5/VI/385 jest wyrobiskiem poziomym, węglowo – kamiennym, zlokalizowanym w polu metanowym I kategorii zagrożenia metanowego i zaliczonym do wyrobisk ze stopniem „b” niebezpieczeństwa wybuchu metanu, I stopnia zagrożenia wodnego oraz do klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Przewietrzanie chodnika nadścianowego ściany 5/VI/385 realizowane jest opływowym prądem powietrza wytwarzanym przez wentylator główny.

W chodniku nadścianowym ściany 5/VI/385 oddział elektryczny ED-2 przygotowywał instalację zasilenia wentylatora WLE do przewietrzania likwidowanej ściany 4/VI/385. Na zmianie IV w dniu 21 listopada w rejon chodnika nadścianowego ściany 5/VI/385 osoba dozoru ruchu prowadząca zmianę skierowała trzyosobową brygadę elektromonterów do wykonania czynności łączeniowych w instalacji 500V zasilonej ze stacji transformatorowej typu MAR400/6/PM o numerze fabrycznym 1117039/2011 oznaczonej numerem kopalnianym T-116. Zadaniem brygady było wykonanie zasilenia wyłącznika wentylatora typu WSB-1.160/160, nr fabryczny 256/09 z przelotu wyłącznika zabezpieczającego typu WSB-1.250, nr fabryczny 202/09. Po wyłączeniu napięcia na stacji transformatorowej T-116 elektromonterzy w pierwszej kolejności wypięli przewód zasilający wyłącznik zwalniaków przenośnika taśmowego typu WSB-1.10/10, nr fabryczny 673/12 z przelotu wyłącznika zabezpieczającego WSB-1.250, który wprowadzili do ognioszczelnej skrzynki łączeniowej typu SŁO-120 nr fabryczny 314/07, która zasilona była z odpływu wyłącznika zabezpieczającego. Jeden z elektromonterów w uwolnione miejsce w wyłączniku zabezpieczającym wpiął przewód zasilający wyłącznik wentylatora WSB-1.160/160. Po wpięciu przewodu zasilającego wyłącznik wentylatora w wyłączniku zabezpieczającym przodowy elektromonterów wydał polecenie załączenia napięcia na stacji transformatorowej T-116. Według oświadczenia przodowego przed załączeniem napięcia na stacji transformatorowej ustawił on rączkę napędu odłącznika wyłącznika zabezpieczającego w pozycję „0” i zablokował go, w celu wyeliminowania możliwości pojawienia się napięcia na odpływie. W tym czasie w ognioszczelnej skrzynce łączeniowej SŁO-120 trwały jeszcze prace łączeniowe. Po załączeniu napięcia na stacji transformatorowej z nieustalonych przyczyn na zaciskach ognioszczelnej skrzynki łączeniowej lub na żyłach kabli wprowadzonych do niej powstał łuk elektryczny. Powstały łuk elektryczny oślepił i poparzył twarz elektromontera, który stał bezpośrednio przy ognioszczelnej skrzynce łączeniowej SŁO-120.

Po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowany przetransportowany został pod szyb spalinową kolejką podwieszaną w asyście jednego z pracowników brygady. Na powierzchni został opatrzony przez dyżurnego lekarza zakładowego. Następnie karetką pogotowia został przewieziony do Szpitala Powiatowego w Łęcznej.

Prawdopodobną przyczyną wypadku elektromontera było oddziaływanie termiczne łuku elektrycznego powstałego w ognioszczelnej skrzynce łączeniowej typ SŁO-120 po zasileniu z odpływu ognioszczelnego wyłącznika stycznikowego typ WSB-1.250.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Lublinie decyzją z dnia 21 listopada 2017 r. nakazał:

Wstrzymać ruchu zakładu górniczego w części dotyczącej użytkowania (eksploatacji) instalacji elektrycznej niskiego napięcia 500V w chodniku nadścianowym ściany 5/VI/385 w pokładzie 385/2 zasilanej z transformatora typu MAR400/6/PM o numerze fabrycznym 1117039/2011 i oznaczonego numerem kopalnianym T-116 do czasu przeprowadzenia przeglądu wyłącznika stycznikowego ognioszczelnego WSB-1.250 nr fabryczny 202/09 oraz ognioszczelnej skrzynki łączeniowej SŁO-120 nr fabryczny 314/07 oraz uzyskania ponownego zezwolenia na oddanie do ruchu przedmiotowej instalacji niskiego napięcia w obowiązującym trybie.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Lublinie.

do góry