22.01.2010.2

Około godz. 1045 odpalono 18 długich otworów strzałowych (12,5 m), urabiających ścianę o wysokości około 19 m na poziomie II, rozmieszczonych w dwóch rzędach, z MW emulsyjnym Centra Gold 100. Całkowity ładunek w serii otworów wynosił 684 kg. Ładunki odpalono systemem nieelektrycznym. W wyniku dokonania odstrzału 85 metrowa strefa rozrzutu została przekroczona. Spadające odłamki skalne doleciały m.in. na teren Zakładu Karnego w Strzelinie, sąsiadującego z wyrobiskiem, na odległość do około 320 m od miejsca wykonania odstrzału. W wyniku zdarzenia nikt nie uległ wypadkom. Strzelanie wykonał podmiot "obcy" - ORICA Poland Sp. z o.o.

do góry