Strona główna/BHP w górnictwie/Statystyki/Niebezpieczne zdarzenia/Niebezpieczne zdarzenia w 2010/Niebezpieczne zdarzenia - zdarzenia z użyciem środków (..)

Niebezpieczne zdarzenia - zdarzenia z użyciem środków strzałowych

Zdarzenia z użyciem środków strzałowych w 2010 roku

  

Lp Data Zakład górniczy Poszkodowani Opis
śm/c/l
1. 22.01.2010 godz.1045 Kopalnia Granitu „Strzelin”

Kopaliny pospolite
0/0/0

szczegółowa treść

2. 25.02.2010
godz.425
KGHM Polska Miedź O/ZG „Lubin”
Firma usługowa PUGiB BUD Sp. z o.o.

 1/3/1

szczegółowa treść

3. 13.03.2010 godz.1155 KGHM Polska Miedź O/ZG „Lubin”

 0/1/1

szczegółowa treść

4. 26.08.2010
godz.1450
KGHM Polska Miedź O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”

 0/0/1

szczegółowa treść
5.  2.09.2010 godz.1040 Kopalnia „Ogorzelec”

Kopaliny pospolite

 0/0/0

szczegółowa treść
6. 12.10.2010 godz.300 Kopalnie Odkrywkowe Surowców Drogowych S.A.
Kopalnia „Józefka”

 0/0/1

 szczegółowa treść

Łączna liczba poszkodowanych 1/4/4 x

 
Poszkodowani w wypadkach:
   śm  -  śmiertelnych
   c  -  ciężkich
   l  -  lekkich 

2016 | 2015 | 2015 | 2014 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

do góry