22.10.2008

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-23/gem-17/2008

Katowice, dnia 24.10.2008 r.

I N F O R M A C J A Nr 23/2008śm./EW

w sprawie wypadku zbiorowego, zaistniałego w dniu 22.10.2008 r. o godz. 902 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Sośnica-Makoszowy” w Zabrzu, Ruch Sośnica, któremu ulegli elektromonter oddziału elektrycznego ME3-S (wypadek śmiertelny) oraz dozorca tego oddziału (wypadek lekki).

Wypadek zaistniał w pomieszczeniu rozdzielni 6 kV R-905, zlokalizowanej w przecince pomiędzy przecznicami C9 i C9R na poziomie 950 m. Rozdzielnia zestawiona była z pól rozdzielczych typu RSK-6, podzielonych na trzy sekcje. Każda sekcja składała się z 7 pól. W związku z koniecznością wykonania pobierki wypiętrzonego spągu rozdzielni w rejonie sekcji „C”, odłączono ją spod napięcia i usunięto człony ruchome. Pozostałą konstrukcję podwieszono pod stropem pomieszczenia rozdzielni za pomocą łańcuchów ø18x64mm. Po zakończeniu pobierki spągu, w dniu 22.10.2008 r. na zmianie „A”, zespół 3 elektromonterów pod nadzorem dozorcy urządzeń elektrycznych oddziału ME3-S przystąpił do opuszczania konstrukcji na spąg przy zastosowaniu dwóch wciągników typu WR-2,5. Wciągniki zawieszono na łukach stropnicowych obudowy chodnikowej i zamocowano za pośrednictwem łańcuchów ø18 x 64 mm do końców podstawy konstrukcji sekcji zamiast do uchwytów transportowych, stanowiących fabryczne wyposażenie, umieszczonych w górnych częściach członów stałych. Po usunięciu łańcuchów, na których była zawieszona konstrukcja, dwóch elektromonterów przystąpiło do obsługi wciągników. Trzeci elektromonter wraz z dozorcą stali obok opuszczanej konstrukcji. Podczas opuszczania, niestabilnie zamocowana konstrukcja, obróciła się i upadła na spąg, a jej górna część uderzyła dozorcę i przygniotła elektromontera.
Pomimo podjętej natychmiast akcji reanimacyjnej przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon elektromontera. Dozorca natomiast doznał lekkich obrażeń.

Przyczyną wypadku zbiorowego było uderzenie pracowników konstrukcją sekcji, zestawioną z 7 członów stałych pól rozdzielczych, podczas jej opuszczania nieprawidłowo zamocowanymi wciągnikami.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Gliwicach nakazał:

  1. Wstrzymać prace związane z ustawianiem konstrukcji sekcji „C” rozdzielni 6kV R-905, zlokalizowanej w przecince pomiędzy przecznicami C9 i C9R na poziomie 950 m, do czasu określenia sposobu bezpiecznego ich wykonywania, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu mocowania wciągników.
  2. Dalsze prace w rozdzielni 6 kV R-905 prowadzić przy stałym nadzorze osoby dozoru wyższego, wyznaczonej przez kierownika ruchu zakładu górniczego.
  3. Zapoznać pracowników zakładu górniczego z okolicznościami i przyczynami zaistniałego wypadku.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry