22 11 2017-1

W upadowej I-S i chodniku wodnym S badawczym, w pokładzie 510, na poz. 900 m, wystąpiły przekroczenia dopuszczalnych zawartości metanu zarejestrowane przez czujniki metanometrii automatycznej (max. 68% CH4). Przekroczenia wystąpiły bezpośrednio po wstrząsie górotworu o energii E-5x105J, zaistniałym w dniu 22.11.2017 r. o godz.1755 w zrobach ściany 2b-S w odległości 155 m na północny-wschód od czoła przodka chodnika wodnego S badawczego i utrzymywały się do dnia 23.11.2017 r., osiągając około godz.1000 wartość do 40% w strefie przyprzodkowej chodnika wodnego S badawczego. Z zagrożonego rejonu wycofano 103 pracowników. Po przewietrzeniu chodnika i skontrolowaniu  składu atmosfery kopalnianej akcję zakończono o godz. 1922.

do góry