23 06 2023

         Wyższy Urząd Górniczy
                 Departament
      Warunków Pracy i Szkolenia                           Katowice, dnia 29 września 2023 r.

INFORMACJA Nr 25/2023/EW

o pożarze ładowarki Volvo L180F, do którego doszło w dniu 23 czerwca 2023 r., około godziny 825, w zakładzie górniczym Kopalnia Bazaltu „Winna Góra”, należącym do przedsiębiorstwa COLAS Kruszywa Sp. z o.o. ul. Nowa 49, 62 070 Palędzie. 

Do pożaru ładowarki łyżkowej typu Volvo L180F doszło na placu składowym produktów gotowych na poziomie +219 m przy stożku frakcji 8-16 usypanym w zakładzie górniczym „Winna Góra”, należącym do przedsiębiorstwa COLAS Kruszywa Spółka z o.o. ul. Nowa 49, 62-070 Palędzie.

Operator ładowarki Volvo typu L108F, o nr seryjnym VCEL180FC00011686, po podziale maszyn i wykonaniu przeglądu zmianowego OC w ładowarce na zmianie I, podjechał wraz ze sztygarem zmianowym w pobliże centrum dystrybucji paliw aby uzupełnić olej napędowy w zbiorniku. Po zatankowaniu paliwa operator przystąpił do załadunku pojazdów odbiorców materiałem z placu produktów gotowych. Około godziny 820 podczas załadunku kolejnego pojazdu, cofając ładowarką z pełną łyżką, zauważył kłęby dymu wydostające się spod osłony silnika. W celu sprawdzenia przyczyny dymienia operator zatrzymał maszynę, wysiadł z kabiny i zauważył ogień wydostający się z przestrzeni silnika. Za pomocą radiotelefonu zgłosił obsłudze wagi powstanie pożaru i wyłączył silnik i przystąpił do czynnego gaszenia ognia gaśnicą podręczną będącą na wyposażeniu ładowarki. Kierowcy pojazdów oczekujących na załadunek przyłączyli się do gaszeniu ognia. Próba ugaszenia ognia nie przyniosła zamierzonego rezultatu. Po kilkunastu minutach na miejsce przybyły trzy zastępy straży pożarnej, które przystąpiły do gaszenia. O godzinie 925 pożar został ugaszony. W trakcie pożaru żadna z osób przebywających w zakładzie górniczym nie doznała obrażeń.

W czasie oględzin miejsca pożaru przeprowadzonych w dniu 23 czerwca 2023 r. na zmianie I stwierdzono, że spłonęła ciągnikowa część maszyny po stronie prawej w miejscu zabudowanego rozrusznika i filtrów paliwa wraz z instalacją elektryczną zabudowaną w kabinie. Opony i zbiorniki oleju i paliwa nie zostały naruszone. Spąg pod ładowarką nosił ślady działania wysokiej temperatury, był okopcony i zaolejony oraz częściowo mokry od wody użytej podczas gaszenia pożaru. 

Przyczyną pożaru było zwarcie w wysokoprądowej części instalacji elektrycznej zabudowanej w komorze silnika wysokoprężnego.

W związku z zaistniałym pożarem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu nakazał: 

1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji ładowarki Volvo typu L180F, o numerze seryjnym VCEL180FC00011686 do czasu doprowadzenia do zgodności jej wykonania z dokumentacją techniczno-ruchową producenta. Ewentualne ponowne eksploatowanie przedmiotowej ładowarki może nastąpić po usunięciu uszkodzeń powstałych w wyniku pożaru i uzyskaniu ponownego zezwolenia na oddanie do ruchu wydanego przez kierownika ruchu zakładu górniczego „Kopalnia Bazaltu Winna Góra”;

2. Ustalić termin i bezpieczny sposób przetransportowania przedmiotowej ładowarki z poziomu +219 m do wyznaczonego miejsca celem usunięcia skutków pożaru; skontrolować stan spągu w miejscu pożaru oraz wykonać niezbędne prace w celu przywrócenia jego bezpieczeństwa i funkcjonalności.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry