23 08 2016

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                                                                                                                                                                             Katowice, dnia 31 sierpnia 2016 r.

 

INFORMACJA Nr 41/2016/EW

o rozszczelnieniu rurociągu kopalnianego na odcinku Buszewo-7 – Ośrodek Grupowy Buszewo (zaistniałego w dniu 23 sierpnia 2016 r.) w zakładzie górniczym Kopalnia Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno, w miejscowości Barnówko, gmina Dębno, pow. Myślibórz, woj. Zachodniopomorskie.

Rozszczelniony rurociąg zlokalizowany był na terenach leśnych, wzdłuż leśnego duktu, na głębokości ok. 1,8 – 2,0 m poniżej powierzchni terenu. W wyniku rozszczelnienia powstał na powierzchni terenu lej o średnicy około 0,5 m z widocznymi śladami płynu złożowego.

W dniu 23 sierpnia br. decyzją Dyrektora OUG w Poznaniu, wstrzymano ruch zakładu górniczego Kopalni Ropy Naftowej i Gazu Ziemnego Dębno w części dotyczącej obiektu budowlanego zakładu górniczego tj. rurociągu Ø 88,9 x 5, (Bu7-OGB) relacji strefa przyodwiertowa Buszewo 7 -  Ośrodek Grupowy Buszewo.

W dniu 24 sierpnia br., przy współudziale przedstawicieli Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Lasów Państwowych i  Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu odsłonięto fragment uszkodzonego rurociągu  Ø 88,9x5 mm. W wyniku oględzin stwierdzono, że wystąpiło uszkodzenie na prostym odcinku, w dolnej części rury i posiadało kształt nieregularnego otworu o średnicy 2-3 mm. Utwory w jakich został posadowiony rurociąg zawierały znaczne ilości płynu złożowego. Przedsiębiorca w uzgodnieniu z ww. organami przystąpił do usuwania zanieczyszczonej gleby oraz utworów piaszczystych okalających uszkodzony rurociąg.  

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Poznaniu.

do góry