25 04 2024

    Wyższy Urząd Górniczy
            Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                                       Katowice, dnia  6  maja 2024 r.

INFORMACJA Nr 18/2024/EW

o wypadku powodującym czasową niezdolność do pracy powyżej 60 dni, do którego doszło 25 kwietnia 2024 r. o godzinie 2332, w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna”, któremu uległ spawacz p/z, pracownik Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń PeBeKa S.A.

Do wypadku doszło w dniu 25 kwietnia 2024 r. o godzinie 2332, na podszybiu szybu R-III, podczas rozładunku wozu kopalnianego.

W dniu 25 kwietnia 2024 r. na zmianie IV systemu WSP, około godziny 2330, siedmiu pracowników wraz ze sztygarem zmianowym podmiotu zewnętrznego Przedsiębiorstwa Budowy Kopalń S.A. (dalej: „PeBeKa”) udało się pojazdem transportowym typu SWT-TEAM na podszybie Szybu R-III w celu rozładunku szynowego wozu kopalnianego przeznaczonego do transportu butli z gazami technicznymi typu WKSB-9W (dalej: „wóz”). Do miejsca postoju wozów kopalnianych wypchniętych z klatki szybowej dojechali przez tamę wentylacyjną nr TB-202. Sygnalista nie został poinformowany o planowanych pracach rozładunkowych. Sztygar prowadzący zmianę w PeBeKa wydał pracownikom polecenie rozładunku wozu. Jeden z pracowników wszedł pomiędzy wóz i stojący przed nim (patrząc od strony szybu) wóz typu platforma i przystąpił do otwierania zamkniętych na kłódkę drzwi wozu. W tym czasie sygnalista prowadził rozładunek wozów na podszybiu za pomocą zapychaka. Przestawiając pomost wahadłowy wypchnął z klatki kolejny wóz kopalniany, który tocząc się po torowisku uderzył w znajdujące się tam wozy powodując ich gwałtowne przemieszczenie na niewielką odległość. Stojący pomiędzy wozami spawacz został uderzony w prawą nogę przemieszczającym się wozem typu platforma i doznał złamania kości podudzia. Będący na miejscu współpracownicy uwolnili poszkodowanego i przetransportowali go na powierzchnię do punktu pielęgniarskiego, w którym została mu udzielona pomoc przedmedyczna. Poszkodowany przewieziony został do Szpitala RCZ w Lubinie na oddział ortopedyczny. 

Przyczyną wypadku było uderzenie prawej nogi poszkodowanego przemieszczającym się wozem kopalnianym typu platforma.

W związku z wypadkiem nie zachodziła konieczność wydania decyzji przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Wrocławiu.

do góry