25.07.2013

W oddziale G-6, pokładzie 703/1, na poziomie 1200m nastąpił wstrząs o energii E=7,7 x 106J. Z zagrożonego terenu wycofano załogę. Na czujnikach metanometrycznych nastąpiło przekroczenie ustalonych progów CH4 max. Odnotowano 3,4%.

do góry