Niebezpieczne zdarzenia - inne zdarzenia

Inne zdarzenia w 2013 roku

Lp Data Zakład górniczy Poszko-dowani Opis
śm/c/l
1. 9.01.2013 godz.1637 KS „Kłodawa”

0/0/0

szczegółowa treść
2. 28.01.2013 godz.558 KWK „Wujek” Ruch Śląsk

 0/0/0

 szczegółowa treść

3. 21.02.2013 godz.1407 KWK „Mysłowice-Wesoła” w Mysłowicach

 0/0/0

 szczegółowa treść

4.  10.06.2013 godz. 1207 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin” 

 0/0/0

 szczegółowa treść

5.  25.07.2013 godz. 1854  KWK „Rydułtowy-Anna” 

 0/0/0

 szczegółowa treść

6.  28.12.2013
godz. 1430
 ZG Sobieski

 0/0/0

 szczegółowa treść

7.  30.12.2013 godz. 900   Jaro S.A. w  Jaroszowie

 0/0/0

 szczegółowa treść

Łączna liczba poszkodowanych 0/0/0 x

 
Poszkodowani w wypadkach:
   śm  -  śmiertelnych
   c  -  ciężkich
   l  -  lekkich 

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

do góry