25 07 2017

Wyższy Urząd Górniczy                                                                                 

Departament Warunków

Pracy i Szkolenia                   

 Katowice, dnia 1 sierpnia 2017 r.

                                                  

INFORMACJA Nr 40/2017/EW

o wypadku lekkim poparzenia łukiem elektrycznym, zaistniałym w dniu 25.07.2017 r. o godzinie 1427, w JSW S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach, w przekopie wznoszącym N-10 równoległym, któremu uległ elektromonter, lat 28, pracujący w górnictwie 6 lat.

Wypadek zaistniał w przekopie wznoszącym N-10 równoległym poziom 1000, w trakcie prac przy wyłączniku stycznikowym typu OW 1202K.

Przekop wznoszący N-10 równoległy został zaliczony do: IV kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia wodnego i klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Przekop, w miejscu wypadku, wykonany był w obudowie ŁPV32/10/4, o rozstawie 0,5 m, z opinką z betonitów, stabilizowanej rozporami stalowymi w ilości 10 sztuk. Wysokość wyrobiska wynosiła 3,5 m, szerokość 5,5 m, a nachylenie 100. Przekop przewietrzany był wentylacją obiegową.

Instalacja elektryczna o napięciu 1kV dla dwóch spągoładowarek w przekopie wznoszącym N-10 równoległym, zasilana była z ognioszczelnej stacji transformatorowej typu MAR-G-2-630/6/1 PM (nr kop. 510) poprzez wyłącznik stycznikowy typu OW 1202K. Stacja transformatorowa zasilana była z pola rozdzielczego nr 15 rozdzielni 6kV RDN-12, poprzez pole nr 14 RDN-12, pola nr 5 i 7 rozdzielni RDN-11 i pole nr 30 rozdzielni DRG-2.

W dniu 25.07.2017 r. na zmianie B, trwającej od godziny 1200 do 1930 sztygar zmianowy oddziału ED-3 skierował dwóch elektromonterów do wymiany stycznika pomocniczego K4 w komorze głównej wyłącznika stycznikowego typu OW 1202K w przekopie wznoszącym N-10 równoległym. Po wykonaniu wymiany przekaźnika, jeden z elektromonterów przystąpił do wykonywania czynności pomiarowych iskrobezpiecznym cyfrowym wskaźnikiem napięcia typu ICWN-1 w będącej pod napięciem komorze odpływowej w/w wyłącznika. Podczas tych czynności nastąpiło zwarcie międzyfazowe w tej komorze, a powstały łuk elektryczny poparzył obie dłonie i prawe przedramię elektromontera. Wyłącznik został wyłączony spod napięcia, w wyniku zadziałania zabezpieczeń w sieci 6kV, w polach rozdzielczych nr 14 RDN-12, nr 5 RDN-11 i nr 30 DRG-2.

Poszkodowanemu pierwszej pomocy udzielił drugi elektromonter i razem z nim udał się pieszo pod szyb II, a następnie wyjechali na powierzchnię skąd został przewieziony do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 2 w Jastrzębiu-Zdroju, a następnie został przewieziony do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku został powiadomiony o zaistniałym wypadku w dniu 25.07.2017r. o godzinie 2110.

Przyczyną wypadku poparzenia elektromontera łukiem elektrycznym było zwarcie w trakcie wykonywania czynności pomiarowych, w będącej pod napięciem komorze odpływowej wyłącznika stycznikowego typu OW 1202K.

Dyrektor OUG w Rybniku, po przeprowadzeniu oględzin miejsca wypadku, decyzją z dnia 26.07.2017r., wstrzymał ruch zakładu górniczego w JSW S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach, w części dotyczącej eksploatacji wyłącznika stycznikowego typu OW 1202K, do czasu usunięcia skutków zwarcia w komorze odpływowej wyłącznika. Wznowienie eksploatacji uwarunkował przeprowadzeniem z wynikiem pozytywnym jego ponownego odbioru.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry