25.08.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 30.08.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 58/2010/EW

w sprawie wypadku ciężkiego, zaistniałego w dniu 25 sierpnia 2010 r. o godzinie 1125 w Kompanii Węglowej S.A., Oddział KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów w Knurowie, któremu uległ górnik, lat 42, pracujący w górnictwie 23 lata.

Wypadek zaistniał w ścianie nr 4 w pokładzie 408/2, eksploatowanej systemem podłużnym z zawałem stropu, na poziomie 850 m, w rejonie sekcji obudowy zmechanizowanej nr 70.

Pokład 408/2 o grubości 1,7-2,0 m, zaliczony został do III kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz I stopnia zagrożenia wodnego. W stropie bezpośrednim nad pokładem 408/2 zalegała warstwa łupku o grubości 0,5 m.

Długość ściany nr 4 wynosiła 200m, wysokość od 1,7 do 2,0 m, nachylenie podłużne od 170 do 250. Wyposażenie ściany stanowił kompleks ścianowy, w skład którego wchodziły; 125 sekcji obudowy zmechanizowanej typu KW-09/26-POz W2/ZRP, 5 sekcji obudowy zmechanizowanej typu KW-09/26-POz W2/BSN/ZRP, kombajn ścianowy typu JOY 4LS20 oraz przenośnik ścianowy typu Rybnik-850. Ściana prowadzona była w oparciu o projekt techniczny zatwierdzony przez kierownika ruchu zakładu górniczego w dniu 31.05.2010 r. Od uruchomienia, w czerwcu 2010r., ściana nr 4 uzyskała postęp, średnio 250 m. Urabianie w ścianie prowadzone było jednokierunkowo od chodnika 4a do chodnika 4b, z przekładką sekcji obudowy za urabiającym kombajnem. W projekcie technicznym ściany ustalono, że po przekładce sekcji obudowy zmechanizowanej maksymalne odsłonięcie stropu w ścianie, może wynosić 0,60 m. W fazie czyszczenia ścieżki kombajnowej prowadzonej od chodnika 4b do chodnika 4a przekładany był przenośnik ścianowy.

W dniu 25.08.2010 r. na zmianie A rozpoczynającej się od godziny 630 i trwającej do godziny 1430 w ścianie nr 4 prowadzono roboty konserwacyjno-remontowe oraz roboty związane z usuwaniem drobnego urobku nagromadzonego pod przenośnikiem ścianowym, na odcinku od sekcji obudowy zmechanizowanej nr 65 do sekcji nr 75. Nagromadzony na poprzednich zmianach urobek na spągu pod przenośnikiem, spowodował jego podniesienie i zaniżenie gabarytów pola roboczego kombajnu, utrudniając jego przejazd pod sekcjami obudowy zmechanizowanej na tym odcinku ściany. Po zmianie poprzedniej w ścianie kombajn pozostawiony był przy skrzyżowaniu z chodnikiem 4a. W ścianie na odcinku od sekcji obudowy zmechanizowanej nr 60 do sekcji obudowy nr 80, odsłonięcie stropu wynosiło od 0,75 m do 1,40 m, co spowodowane było odspojeniem się ociosu. W rejonie sekcji nr 70 odsłonięcie to wynosiło 1,1 m. Około godziny 1125 górnik, przodowy 3 osobowego zespołu pracowników skierowanego do robót związanych z usuwania urobku spod przenośnika, przebywając przy ociosie węglowym, w bezpośrednim sąsiedztwie przenośnika ścianowego, w rejonie sekcji obudowy zmechanizowanej nr 70 został uderzony bryłą skalną o wymiarach 70 x 40 x 30 cm, która oberwała się ze stropu ściany.

W wyniku uderzenia bryłą skalną i dociśnięcia prawej nogi do przenośnika ścianowego, górnik doznał amputacji urazowej prawej stopy. Po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowany został wytransportowany na powierzchnię i przewieziony do szpitala Rejonowego w Zabrzu-Biskupicach.

Przyczyną wypadku było uderzenie górnika odspojoną bryłą skalną oberwaną ze stropu wyrobiska ścianowego.

W związku z wypadkiem, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach wydał decyzję, w której nakazał wstrzymać urabianie w ścianie nr 4 w pokładzie 408/2 do czasu dokonania ustaleń, zatwierdzonych przez kierownika ruchu zakładu górniczego, mających na celu doprowadzenie odcinka ściany od sekcji obudowy zmechanizowanej nr 60 do sekcji nr 80 do stanu zgodnego z projektem technicznym, w zakresie maksymalnego odsłonięcia stropu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG Gliwice.

do góry