25 09 2017

W trakcie prowadzenia załadunku urobku do zbiornika odmiarowego skipu A górniczego wyciągu szybowego skipowego szybu II, ze zbiornika retencyjnego A, na poziomie 795 m, nastąpił niekontrolowany wypływ zawodnionej strugi urobku w przestrzeń wyrobiska chodnika dojściowego do kieszeni skipowej, którą został objęty   sygnalista szybowy obsługujący urządzenia rozładowcze zbiornika. Po zaistniałym zdarzeniu poszkodowany zszedł przedziałem drabinowym na poziom 850 m, gdzie został przeniesiony na noszach przez zastęp ratowników na podszybie szybu I i wytransportowany na powierzchnię. Lekarz stwierdził zaburzenia oddychania.

do góry