25 11 2017

W pochylni I, w pokładzie 402/K, na poziomie 830 m, elektromonter oddziału elektrycznego,  w trakcie kontroli rozrusznika stycznikowego ognioszczelnego dwuodpływowego typu RS-63D, wykonywał prace w otwartej komorze głównej aparaturowej tego rozrusznika, w pobliżu będących pod napięciem 500 V elementów wyposażenia tej komory. W trakcie wykonywania tych prac spowodował zwarcie międzyfazowe i został poparzony łukiem elektrycznym (oparzenia drugiego stopnia kończyny górnej).

do góry