26 03 2024

Wyższy Urząd Górniczy
         Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                             Katowice, dnia 19 kwietnia 2024 r.

INFORMACJA Nr 13/2024/EW

w sprawie wypadku poparzenia łukiem elektrycznym, zaistniałego w dniu 26.03.2024 r., około godziny 1235 w Przedsiębiorstwie Górniczym „Silesia” Sp. z o.o. KWK Silesia w Czechowicach -Dziedzicach, któremu uległ pracownik firmy Przedsiębiorstwo Szkoleniowe i Górnicze „Silesia” Sp. z o.o.

Wypadek miał miejsce w drążonym z Pochylni 410, przez firmę usługową Przedsiębiorstwo Szkoleniowe i Górnicze „Silesia” Sp. z o.o., Chodniku badawczym 163, w pokładzie 315 na poziomie VI (556 m). Pokład 315 zaliczono do IV kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, IV grupy samozapalności oraz I stopnia zagrożenia wodnego. W drążonym wyrobisku nie występowało zagrożenie: tąpaniami, wyrzutami gazów i skał oraz radiacyjne. Chodnik badawczy 163 o wysokości 3,25 m, szerokości 5,20 m i nachyleniu 40, drążono kombajnem typu AM-75/BZ1 w obudowie typu ŁPSIL11 z rozstawem odrzwi co 0,95 m i przewietrzano wentylacją odrębną kombinowaną z odpylaczem typu HBKO-1/400 współpracującym z wentylatorem lutniowym typu dGAL. W tym wyrobisku eksploatowana była stacja transformatorowa typu STGCA-1000/6/1/AA24000, która poprzez ognioszczelną stację wielostycznikową typu OSWCA.2-2/12/2/b/0, zasilała napięciem 1000 V wentylator lutniowy, odpylacz oraz pompę typu PSZ-65HC/PW.

W dniu 26 marca 2024 r., na zmianie rozpoczynającej się od godziny 600, do prac przy urządzeniach i instalacjach elektrycznych w drążonym Chodniku badawczym 163 skierowani zostali elektromonter i młodszy elektromonter firmy usługowej Przedsiębiorstwo Szkoleniowe i Górnicze „Silesia” Sp. z o.o. Na tej zmianie w drążonym Chodniku badawczym 163 nie było zatrudnionej osoby dozoru ruchu elektrycznego i około godziny 1100 rozpoczęto urabianie kombajnem. Podczas prowadzenia tych prac nastąpiło zadziałanie zabezpieczenia upływowego w stacji transformatorowej typu STGCA-1000/6/1/AA24000. Elektromonter i młodszy elektromonter stwierdzili, że przyczyną zadziałania zabezpieczenia upływowego był zaniżony stan izolacji instalacji elektrycznej zasilającej napędy wentylatora typu dGAL. Elektromonterzy bez wyłączenia napięcia zasilającego ognioszczelną stacją wielostycznikową, otworzyli jej komorę przyłączową odpływową (+C). Przy użyciu zabudowanego na konstrukcji stacji wielostycznikowej łącznika odłączyli tylko tor prądowy zasilający napędy wentylatora typu dGAL, a łącznik toru prądowego zasilającego kombajn chodnikowy pozostawili w pozycji załączonej. Spowodowało to, że w komorze przyłączowej odpływowej (+C) zaciski przyłączeniowe przewodu zasilającego kombajn chodnikowy znajdowały się pod napięciem 1000 V. Młodszy elektromonter w otwartej komorze przyłączowej odpływowej (+C) przystąpił do odłączania przewodów zasilających napędy wentylatora typu dGAL. Podczas wykonywania tych prac około godziny 1235 młodszy elektromonter spowodował zwarcie na znajdujących się pod napięciem 1000 V zaciskach, w skutek czego powstał łuk elektryczny, którym został poparzony.Po udzieleniu pierwszej pomocy pracownik o własnych siłach poszedł w rejon skrzyżowania Chodnika badawczego 163 z Pochylną 410 skąd przetransportowano go kolejką podwieszaną pod szyb i wytransportowano na powierzchnię. Pracownika przewieziono do Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku było poparzenie młodszego elektromontera łukiem elektrycznym, powstałym w komorze przyłączowej odpływowej ognioszczelnej stacji wielostycznikowej OSWCA.2-2/12/2/b/0, wskutek zwarcia na znajdujących się pod napięciem 1000 V zaciskach przyłączeniowych przewodu zasilającego kombajn chodnikowy. 

Informacja o wypadku wpłynęła do Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach w dniu 3 kwietnia 2024 r. 

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

 1. Wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji ognioszczelnej stacji wielostycznikowej typu OSWCA.2-2/12/2/b/0, zabudowanej w Chodniku badawczym 163, oraz określił warunki wznowienia ruchu tej części zakładu:
  • usunąć skutki działania łuku elektrycznego zaistniałego w komorze przyłączowej, 
  • usunąć mostek elektryczny w obwodzie kontroli temperatury pompy typu PSZ-65HC/PW, 
  • doprowadzić do sprawności górny zawias drzwi komory przyłączowej dopływowej.
 2. Nakazał Przedsiębiorcy - Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” Sp. z o.o. KWK Silesia w Czechowicach -Dziedzicach:
  • usunąć nieprawidłowość polegającą na braku czytelnego i trwałego oznaczenia ognioszczelnej stacji wielostycznikowej zabudowanej w Chodniku badawczym 163,
  • zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami wypadku poparzenia łukiem elektrycznym, zaistniałym w dniu 26.03.2024 r. około godziny 1235, w Przedsiębiorstwie Górniczym „Silesia” Sp. z o.o. KWK Silesia w Czechowicach-Dziedzicach, w Chodniku badawczym 163 w pokładzie 315.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry