26 08 2022

Wyższy Urząd Górniczy
         Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                               Katowice, dnia 10 maja 2023 r.

INFORMACJA Nr 9s/2022/EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 26 sierpnia 2022 r. o godzinie 940 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch „Knurów” w Knurowie, któremu uległ przodowy zespołu górników rabunkarzy oddziału G2-K, lat 40, pracujący w górnictwie 14 lat.

Wypadek zaistniał w chodniku 28b, przyścianowym ściany nr 28 w pokładzie 405/1 na poziomie 850 m. 

Pokład 405/1 o grubości od 1,6 m do 2,6 m i nachyleniu do 25°, zaliczony został do II kategorii zagrożenia metanowego, I stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego. 

W stropie pokładu zalega warstwa łupku ilastego o grubości do około 10,0 m, a w spągu warstwa łupku piaszczystego i piaskowca o sumarycznej grubości około 12,0 m.

W dniu 25 lipca 2022 r. uruchomiono eksploatację pokładu 405/1 ścianą nr 28 o planowanym wybiegu 1837 m, którą prowadzili pracownicy oddziału G2-K. Ściana o długości do 250 m i wysokości do 2,6 m oraz nachyleniu do 25°, eksploatowana była pomiędzy chodnikami 28a i 28b systemem podłużnym z zawałem stropu.

Ściana nr 28 wyposażona była w kombajn ścianowy typu FS 300, przenośnik zgrzebłowy ścianowy typu PSJZR - 850 oraz 157 sekcji obudowy zmechanizowanej typu JZR-F-17/43-POz WI i JZR-G-17/43-POz i 8 sekcji typu JZR-F-17/43-POz/S WI, które oznaczono kolejnymi numerami począwszy od chodnika 28b. Urobek ze ściany transportowany był na przenośnik zgrzebłowy podścianowy typu JZR-850 oraz przenośniki taśmowe typu Pioma-1200/V, Pioma 1200 i PDT-1200 Wamag, zabudowane w chodniku 28b.

Ścianę przewietrzano systemem na „Y” prądem powietrza doprowadzanym chodnikiem 28b w ilości około 1300 m3/min i odprowadzanym chodnikiem 28a w ilości 1850 m3/min w kierunku szybu wentylacyjnego V.Chodnik 28b likwidowany był za frontem ściany poprzez rabowanie obudowy i zawał skał stropowych w odległości do 6,0 m. Chodnik ten wykonany został w obudowie typu ŁP11/V32/4/A z rozstawem odrzwi co 1,0 m, stabilizowanej stalowymi rozporami dwustronnego działania. Obudowa wyrobiska wzmocniona była podciągami stalowymi z prostek o profilu V, przykotwionymi do skał stropowych kotwami strunowymi o długości 4,0 m. Dodatkowo na odcinku od linii zawału chodnika 28b do napędu głównego przenośnika ścianowego obudowa wyrobiska wzmocniona była podciągiem drewnianym, podbudowanym stojakami stalowymi typu Valent.

Do dnia 26 sierpnia 2022 r. ściana nr 28 uzyskała postęp około 71 m.

W dniu 26 sierpnia 2022r. na zmianie „A”, rozpoczynającej się o godzinie 500, sztygar zmianowy oddziału G2-K, skierował 24 pracowników w rejon ściany nr 28, w tym między innymi zespół dwóch górników rabunkarzy, spośród których wyznaczył przodowego. Zadaniem tego zespołu było bieżące rabowanie obudowy chodnika 28b za postępem ściany. Około godziny 940, po wyrabowaniu trzech odrzwi obudowy, jeden z zespołu górników rabunkarzy udał się w stronę napędu przenośnika typu JZR-850 po drewno do wykonania zawarcia, a przodowy tego zespołu przystąpił do budowy zawarcia na linii zakończonego rabowania obudowy chodnika 28b. W tym czasie nastąpił niekontrolowany opad skał z odcinka wyrobiska z zlikwidowaną obudową, które przysypały i przygniotły przodowego zespołu górników rabunkarzy do spągu wyrobiska. 

Pozostali górnicy zatrudnieni w rejonie ściany rozpoczęli akcję ratowania przysypanego górnika. Wezwane zostały również dyżurujące zastępy ratownicze z kopalni. Powiadomiono Okręgową Stację Ratownictwa Górniczego w Wodzisławiu Śląskim oraz  Centralną Stację Ratownictwa Górniczego w Bytomiu. Akcja polegała na przebieraniu rumoszu skalnego i poszukiwaniu poszkodowanego przodowego zespołu rabunkarzy. Około godziny 1845, po odnalezieniu górnika, przybyły na miejsce lekarz stwierdził zgon poszkodowanego. 

Przyczyną wypadku śmiertelnego było przysypanie i przygniecenie przodowego zespołu górników rabunkarzy skałami do spągu wyrobiska, w wyniku ich niekontrolowanego opadu w likwidowanym chodniku 28b w pokładzie 405/1. 

Po zaistniałym wypadku Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku wydał decyzję, w której nakazał przeanalizować ustalenia „instrukcji nr 5/TG-K/GG1-K/2022 bezpiecznego wykonywania pracy przy rabowaniu obudowy chodnika 28b w pokładzie 405/1 za frontem ściany” z dnia 14 lipca 2022 r. ze szczególnym uwzględnieniem sposobu zabezpieczenia dojścia do miejsca rabowania obudowy po jego zakończeniu.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku. 

do góry