26.05.2014.1

Nastąpiło awaryjne wyłączenie jednego z zasilań zakładu górniczego w energię elektryczną spowodowane uszkodzeniami w sieci 110kV powstałymi w wyniku silnych wyładowań atmosferycznych w czasie burzy. Zakład górniczy został pozbawiony również częściowo drugiego zasilania. W związku z zanikiem zasilania nastąpił 5-cio minutowy postój stacji wentylatorów głównych przy szybie V, natomiast stacja wentylatorów głównych przy szybie VII pracowała bez zakłóceń, zasilana z sieci 20kV. Około godz. 2245 przywrócono zasilanie napięciem. W pierwszej kolejności uruchomiono górnicze wyciągi szybowe, a następnie zasilono w energię elektryczną pozostałe obiekty na powierzchni oraz maszyny i urządzenia w wyrobiskach. Po odłączeniu uszkodzonego odcinka linii 110 kV, około godz. 535 podano napięcie na stację 110/6 kv Chwałowice a następnie przywrócono normalny układ zasilania zakładu górniczego w energię elektryczną z tej stacji. O godz. 550 uruchomiono kolejno górnicze wyciągi szybowe.

do góry