27 05 2024

Wyższy Urząd Górniczy
            Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                                    Katowice, dnia  6 czerwca 2024 r.

INFORMACJA Nr 23/2024/EW

w sprawie wypadku powodującego czasową niezdolność do pracy, zaistniałego w dniu 27 maja 2024 r. około godziny 855 w Ścianie nr 125 w pokładzie 327, w Przedsiębiorstwie Górniczym „SILESIA” Sp. z o. o. Kopalnia Węgla Kamiennego „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach, któremu uległ górnik przodowy.

Wypadek zaistniał w Ścianie nr 125 eksploatowanej w pokładzie 327, w Partii zachodniej, poniżej poziomu VI (556 m). Pokład 327, o grubości do 2,4 m i nachyleniu od 8o do 15o, nieskłonny do tąpań, zaliczony został między innymi do IV kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz I stopnia zagrożenia wodnego. Ściana nr 125 zlokalizowana pomiędzy Chodnikiem 125a i Chodnikiem 125, prowadzona była systemem podłużnym z zawałem stropu i przewietrzana sposobem na „U”. W Chodniku 125a, którym doprowadzano powietrze do ściany, zabudowany był między innymi przenośnik podścianowy typu PPZ-850 NOWOMAG z kruszarką urobku oraz przenośniki taśmowe odstawy urobku. Ścianę nr 125 o wysokości do 2,4 m, długości około 253 m i nachyleniu około 12o, wyposażono w przenośnik ścianowy typu PSZ-850 NOWOMAG, kombajn typu Eickhoff SL-300 oraz sekcje obudowy zmechanizowanej typu Fazos-12/25-2x4020, FRS-12/34-2x3378 w ilości 169 sztuk. Sekcje obudowy zmechanizowanej oznaczono kolejnymi numerami począwszy od Chodnika 125a. 

Do dnia 25 maja 2024 r. uzyskano ścianą postęp około 123 m, a do linii jej zakończenia pozostało około 538 m. W dniu tym w Ścianie nr 125, od strony Chodnika 125a, wykonano wydłużenie przenośnika ścianowego o 0,5 m, po czym trasę przenośnika w tym rejonie pozostawiono w pozycji nieprzełożonej do ociosu ściany. 

W dniu 27 maja 2024r., na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 600, sztygar oddziałowy oddziału G1 skierował 11 pracowników w tym górnika przodowego do Ściany nr 125, w celu wykonania prac przygotowawczych do przebudowy napędu wysypowego przenośnika ścianowego, a następnie prowadzenia wydobycia. 

W trakcie prac przygotowawczych, w Chodniku 125a przed frontem ściany, pracownicy zdemontowali strzemiona na połączeniu łuku stropnicowego z łukiem ociosowym kolejnych odrzwi obudowy i odcięli część łuku stropnicowego, wystającą poniżej linii stropu ściany. Około godziny 855 na polecenie górnika przodowego ściany, kombajnista uruchomił posuw kombajnu w kierunku Chodnika 125a, dojechał do pozostawionego łuku ociosowego i rozpoczął jego wypchanie do chodnika lewym organem urabiającym.

W tym czasie górnik przodowy prawdopodobnie siedział na nadstawce przenośnika ścianowego w rejonie sekcji obudowy zmechanizowanej nr 2 w pozycji nachylonej i od strony spągu obserwował wypychanie łuku ociosowego, a kombajnista obserwował lewy organ kombajnu. W trakcie tych czynności górnik przodowy został dociśnięty przemieszczającym się układakiem kablowym kombajnu do nadstawki przyłącznej wysypowej przenośnika ścianowego. Kombajnista usłyszał krzyk górnika przodowego i zatrzymał posuw kombajnu, po czym odjechał nim w stronę Chodnika 125 w celu uwolnienia poszkodowanego. Pracownicy ułożyli przytomnego poszkodowanego na noszach i przenieśli do Chodnika 125a, skąd rozpoczęto jego transport kolejką szynową podwieszaną w kierunku Szybu nr 1. Dyspozytor ruchu zakładu górniczego powiadomiony o zaistniałym wypadku skierował pod ziemię lekarza, który zbadał poszkodowanego podczas transportu w rejonie skrzyżowania Przekopu na poziomie VI z Zajezdnią lokomotyw spalinowych. Poszkodowany został wytransportowany na powierzchnię, a następnie do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 w Sosnowcu.

W związku z zaistniałym wypadkiem nie prowadzono akcji ratowniczej.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku górnika przodowego, przebywającego na nadstawce przenośnika ścianowego w trakcie ruchu kombajnu, było jego dociśnięcie przemieszczającym się układakiem kablowym kombajnu do nadstawki przyłącznej wysypowej przenośnika ścianowego.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach wydał decyzję, w której nakazał:

  1. Dostarczyć Dyrektorowi Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach kompletną dokumentację zaistniałego wypadku sporządzoną przez zespół powypadkowy powołany przez pracodawcę, niezwłocznie po jej zatwierdzeniu przez kierownika ruchu zakładu górniczego,
  2. Bezzwłocznie zapoznać z okolicznościami wypadku zainteresowanych pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG Katowicach.

do góry