Wypadki ciężkie 2024

Opisy wypadków ciężkich w 2024 roku

L.p. Data Zakład górniczy Liczba poszkodo-
wanych w wypadku
Opis
         
         
         
Łączna liczba poszkodowanych    

2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019

do góry