27 06 2022

  Wyższy Urząd Górniczy
         Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                      Katowice, dnia  4 października 2022 r.

INFORMACJA Nr 28/2022/EW

w sprawie wypadku ciężkiego, zaistniałego w dniu 27 czerwca 2022 r. około godziny 2356, w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica w Gliwicach, w chodniku badawczym ta105 w pokładzie 414/1, któremu uległ górnik.

Wypadek zaistniał w chodniku badawczym ta105, w rejonie skrzyżowania ze ścianą ta105 w pokładzie 414/1 na poziomie 950.

Ściana ta105 o długości do 198 m, wysokości od 1,70 m do 2,20 m, nachyleniu podłużnym do 17° oraz poprzecznym od -6° do +13°, eksploatowana była pomiędzy chodnikiem badawczym ta105 i chodnikiem badawczym ta105a systemem podłużnym z zawałem stropu.

Ściana ta wyposażona została w kombajn ścianowy typu Eickhoff SL-300/EP, przenośnik zgrzebłowy ścianowy typu PATENTUS-PAT E-260 z przesypem krzyżowym oraz 93 sekcje obudowy zmechanizowanej, między innymi typu KW-09/26-POzW3/BSN/ZRP i KW-09/26-POzW3/ZRP. Sekcje obudowy zmechanizowanej oznaczono kolejnymi numerami począwszy od chodnika badawczego ta105. Obudowę indywidualną ściany przy tym chodniku stanowiła stropnica stalowa podbudowana 3 stojakami hydraulicznymi typu SHC.

Odstawa urobku ze ściany ta105 realizowana była między innymi za pomocą przenośnika zgrzebłowego podścianowego typu Grot 850, zabudowanego w chodniku badawczym ta105. Rynnociąg tego przenośnika na odcinku od jego zwrotni do miejsca przesypu z przenośnika ścianowego był osłonięty pokrywami zaślepiającymi. Bezpośrednio przed napędem wysypowym przenośnika ścianowego od strony zwrotni przenośnika podścianowego, zawieszona była metalowa osłona chroniąca pracowników przed spadającymi bryłami urobku.

Eksploatację pokładu 414/1 ścianą ta 105 rozpoczęto w dniu 7 czerwca 2021 r. i do dnia 27 czerwca 2022 r. uzyskano około 596 m postępu z zaplanowanych 949 m.

W dniu 27 czerwca 2022 r., na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 1730, ściana ta105 obłożona była do wydobycia. Sztygar zmianowy oddziału G-2z skierował do ściany zespół 9 pracowników: górnika przodowego będącego zarazem kombajnistą, drugiego górnika kombajnistę,3 górników - operatorów obudowy zmechanizowanej i po 2 górników do zabudowy skrzyżowań ściany. Roboty w ścianie rozpoczęto od urobienia kombajnem calizny węglowej od sekcji nr 6 do chodnika badawczego ta105 i wykonania przekładki napędu wysypowego przenośnika ścianowego. Po tej przekładce część trasy przenośnika podścianowego, pomiędzy wiszącą metalową osłoną chroniącą pracowników przed spadającymi bryłami urobku a ostatnią pokrywą zaślepiającą rynnociąg, na długości do 0,4 m nie była osłonięta.

Następnie rozpoczęto urabianie kombajnem calizny węglowej w kierunku chodnika badawczego ta105a. Po urobieniu calizny na całej długości ściany i wykonaniu 2 przekładek napędu zwrotnego przenośnika ścianowego rozpoczęto urabianie w kierunku chodnika ta105.

W tym czasie dwuosobowy zespół górników wykonywał prace związane z przebudową stojaków na skrzyżowaniu. Około godziny 2356, w trakcie prowadzenia tych prac, jeden z pracowników pośliznął się a jego noga została pochwycona przez przemieszczające się zgrzebło przenośnika podścianowego, w miejscu, gdzie jego trasa nie była zabezpieczona. Przemieszczające się zgrzebło przenośnika podścianowego wciągnęło lewą nogę górnika i docisnęło do osłony pionowej wiszącej przed napędem wysypowym przenośnika ścianowego.

Pracownicy zatrudnieni w ścianie oraz sztygar udzielili górnikowi pierwszej pomocy. Po wytransportowaniu na powierzchnię poszkodowany został przewieziony karetką pogotowia ratunkowego do Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach.

Przyczyna wypadku:
Brak zabezpieczenia (osłonięcia) trasy przenośnika zgrzebłowego podścianowego, na odcinku od jego zwrotni do miejsca przesypu z przenośnika ścianowego.

W związku z wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku wstrzymał ruch zakładu górniczego PGG S.A. Oddział KWK Sośnica w Rybniku, w części dotyczącej eksploatacji przenośnika zgrzebłowego podścianowego typu GROT 850, zabudowanego w chodniku badawczym ta105 w pokładzie 414/1. Wznowienie jego eksploatacji uwarunkował zabezpieczeniem trasy przenośnika, w rejonie przesypu przenośnika ścianowego typu PATENTUS-PAT E-260, od strony stacji zwrotnej przenośnika zgrzebłowego podścianowego Grot 850 przed możliwością przekraczania granicy wyznaczonej przez osłony (np. wkładania nogi) oraz wykonaniem odbioru technicznego przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry