27 06 2022

  Wyższy Urząd Górniczy
         Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                      Katowice, dnia  6 lipca 2022 r.

INFORMACJA Nr 28/2022/EW

w sprawie wypadku ciężkiego, zaistniałego w dniu 27 czerwca 2022 r. około godziny 2356, w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Sośnica w Gliwicach, w chodniku badawczym ta105 w pokładzie 414/1, któremu uległ górnik, lat 36, pracujący w górnictwie 5 lat.

Wypadek zaistniał w chodniku badawczym ta105, w rejonie skrzyżowania ze ścianą ta105 w pokładzie 414/1 na poziomie 950.

Pokład 414/1 o zmiennej grubości od 1,20 m do 1,85 m i nachyleniu do 17°, zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, II stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego.

Ściana ta105 o długości do 198 m, wysokości od 1,70 m do 2,20 m, nachyleniu podłużnym do 17° oraz poprzecznym od -6° do +13°, eksploatowana była pomiędzy chodnikiem badawczym ta105 i chodnikiem badawczym ta105a systemem podłużnym z zawałem stropu.

Ściana ta wyposażona została w kombajn ścianowy typu Eickhoff SL-300/EP, przenośnik zgrzebłowy ścianowy typu PATENTUS-PAT E-260 z przesypem krzyżowym oraz 93 sekcje obudowy zmechanizowanej, między innymi typu KW-09/26-POzW3/BSN/ZRP i KW-09/26-POzW3/ZRP. Sekcje obudowy zmechanizowanej oznaczono kolejnymi numerami począwszy od chodnika badawczego ta105. Obudowę indywidualną ściany przy tym chodniku stanowiła stropnica stalowa podbudowana 3 stojakami hydraulicznymi typu SHC. 

Ścianę przewietrzano systemem na „U” wzdłuż calizny węglowej, prądem powietrza doprowadzanym chodnikiem badawczym ta105 w ilości około 1340 m3/min. 

Odstawa urobku ze ściany ta105 realizowana była między innymi za pomocą przenośnika zgrzebłowego podścianowego typu Grot 850, zabudowanego w chodniku badawczym ta105. Rynnociąg tego przenośnika na odcinku od jego zwrotni do miejsca przesypu z przenośnika ścianowego był osłonięty pokrywami zaślepiającymi. Bezpośrednio przed napędem wysypowym przenośnika ścianowego od strony zwrotni przenośnika podścianowego, zawieszona była metalowa osłona chroniąca pracowników przed spadającymi bryłami urobku.

Eksploatację pokładu 414/1 ścianą ta105 rozpoczęto w dniu 7 czerwca 2021 r. i do dnia 27 czerwca 2022 r. uzyskano około 596 m postępu z zaplanowanych 949 m. 

W dniu 27 czerwca 2022 r., na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 1730, ściana ta105 obłożona była do wydobycia. Sztygar zmianowy oddziału G-2z skierował do ściany zespół 9 pracowników: górnika przodowego będącego zarazem kombajnistą, drugiego górnika kombajnistę, 3 górników - operatorów obudowy zmechanizowanej i po 2 górników do zabudowy skrzyżowań ściany. Roboty w ścianie rozpoczęto od urobienia kombajnem calizny węglowej od sekcji nr 6 do chodnika badawczego ta105 i wykonania przekładki napędu wysypowego przenośnika ścianowego. Po tej przekładce część trasy przenośnika podścianowego, pomiędzy wiszącą metalową osłoną chroniącą pracowników przed spadającymi bryłami urobku a ostatnią pokrywą zaślepiającą rynnociąg, na długości do 0,4 m nie była osłonięta. 

Następnie rozpoczęto urabianie kombajnem calizny węglowej w kierunku chodnika badawczego ta105a. Po urobieniu calizny na całej długości ściany i wykonaniu 2 przekładek napędu zwrotnego przenośnika ścianowego rozpoczęto urabianie w kierunku chodnika ta105.

W tym czasie dwuosobowy zespół górników wykonywał w chodniku badawczym ta105, w rejonie skrzyżowania ze ścianą, prace przygotowawcze do drugiej przekładki napędu wysypowego. Około godziny 2356, w trakcie prowadzenia tych prac, z nieustalonych przyczyn doszło do pochwycenia stojaka hydraulicznego typu SHC przez zgrzebło przenośnika podścianowego, w miejscu nieosłoniętego rynnociągu przenośnika podścianowego. Przemieszczający się stojak docisnął lewą stopę jednego z górników do osłony metalowej wiszącej przed napędem wysypowym przenośnika ścianowego. 

Pracownicy zatrudnieni w ścianie oraz sztygar udzielili górnikowi pierwszej pomocy. Po wytransportowaniu na powierzchnię poszkodowany został przewieziony karetką pogotowia ratunkowego do Szpitala Miejskiego nr 4 w Gliwicach. 

W opinii z dnia 28 czerwca 2022 r. lekarz stwierdził: „Zerwanie stopy lewej”.

Przyczyną wypadku ciężkiego było dociśnięcie lewej stopy górnika do osłony metalowej wiszącej przed napędem wysypowym przenośnika ścianowego stojakiem hydraulicznym typu SHC pochwyconym w miejscu nieosłoniętym przez zgrzebło przenośnika podścianowego. 

W związku z wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku wstrzymał ruch zakładu górniczego PGG S.A. Oddział KWK Sośnica w Rybniku, w części dotyczącej eksploatacji przenośnika zgrzebłowego podścianowego typu GROT 850, zabudowanego w chodniku badawczym ta105 w pokładzie 414/1. Wznowienie jego eksploatacji uwarunkował zabezpieczeniem trasy przenośnika, w rejonie przesypu przenośnika ścianowego typu PATENTUS-PAT E-260, od strony stacji zwrotnej przenośnika zgrzebłowego podścianowego Grot 850 przed możliwością przekraczania granicy wyznaczonej przez osłony (np. wkładania nogi) oraz wykonaniem odbioru technicznego przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry