27.12.2013

Awaryjne wyłączenie zasilania rozdzielni 6kV GSZ R-1 "S" w rejonie "Sobieski” spowodowane uszkodzeniem przekładnika prądowego w polu 110kV transformatora Tr1 110/6 kV GPZ 110/6 kV "Sobieski" w rozdzielni ,6 kV GPZ 110/6 kV "Sobieski", będącej własnością TAURON Dystrybucja S.A. Będziński Zakład Energetyczny.
Zasilania w energię elektryczną zostały pozbawione m.in. stacja wentylatorów głównych przy szybie "Traugutt", górniczy wyciąg szybowy szybu "Sobieski III" oraz urządzenia i układy głównego odwadniania na poz. 215 i 500m, nastąpiło również awaryjne wyłączenie stacji wentylatorów głównych przy szybie "Leopold" i górniczego wyciągu szybowego szybu "Helena".
Służby energetyczne dostawcy energii elektrycznej TAURON wykonały niezbędne czynności łączeniowe w rozdzielni GPZ 110/6 kV "Sobieski", obciążając transformator Tr2 110/6 kV GPZ 110/6 kV i około godziny 1205 przywrócono zasilanie rozdzielni 6kV GSZ R-1 "S".
O godzinie 1214 załączono do ruchu wentylatory główne przy szybie "Traugutt" a następnie pozostałe obiekty, maszyn, urządzenia i instalacje w rejonie "Sobieski".

do góry