28 06 2022

Wyższy Urząd Górniczy
         Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                                Katowice, dnia  9 grudnia 2022 r.

INFORMACJA Nr 8s/2022/EW

o wypadku śmiertelnym, do którego doszło 28 czerwca 2022 r. o godzinie 741, w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”, któremu uległ ślusarz-spawacz p/z, lat 23, pracujący w zakładzie górniczym 3 miesiące.

Do wypadku doszło w dniu 28 czerwca 2022 r. o godzinie 741 na zmianie I WSP, trwającej od godziny 600 do 1200, w komorze przeglądowo-naprawczej oddziału C-50A, w rejonie GG-5, na poziomie 1000 metrów. Ślusarz-spawacz, pracownik komory przeglądowo-naprawczej oddziału C-50A, wykonując polecenie sztygara mechanicznego prowadzącego zmianę, udał się w stronę kanału remontowego nr 2 w celu zweryfikowania ilości materiałów budowlanych przygotowanych do odtwarzania w komorze murów oporowych. Po kilku minutach, do sztygarówki znajdującej się we wnęce W-5 za kanałem nr 1, przyszedł operator ładowarki LKP-0805C (pojazd o ograniczonej widoczności z kabiny operatora) o numerze zakładowym 498, zatrudniony w oddziale G-9, z informacją, że w przydzielonej ładowarce nie działa układ stabilizacji łyżki. Sztygar nie był w stanie usunąć tej niesprawności, na zmianie z uwagi na brak wykwalifikowanego personelu. Operator udał się do ładowarki pozostawionej na skrzyżowaniu przecinki 4 z kanałem nr 1 i ruszył nią, jadąc przecinką 4 z łyżką ustawioną w kierunku jazdy po upadzie wynoszącego około 7º. W połowie odległości pomiędzy kanałem nr 1 i chodnikiem A-151K doszło do przejechania ślusarza-spawacza, który z nieustalonych przyczyn znalazł się na drodze ładowarki. W tym samym czasie operator nadjeżdżającego przecinką 4od strony chodnika A-152K pojazdu transportowego SWTM, widząc na wysokości ładowarki przy lewym ociosie aparat ucieczkowy użył sygnału dźwiękowego, by zasygnalizować operatorowi ładowarki możliwą obecność pracownika w wyrobisku. Operator ładowarki zatrzymał maszynę, opuścił kabinę i zauważył za ciągnikiem ładowarki leżącego na spągu, w poprzek przecinki 4, poszkodowanego z nienaturalnie ułożonymi nogami oraz z miednicą i głową skierowanymi do góry. Wezwał pomoc. Na miejsce wypadku przybyli natychmiast zatrudnieni w komorze pracownicy wraz ze sztygarem i rozpoczęli udzielanie poszkodowanemu pomocy przedmedycznej. Operator pojazdu transportowego powiadomił o zdarzeniu dyspozytora górniczego. Sztygar polecił podstawić na miejsce wypadku pojazd transportowy, a pracownicy ułożyli poszkodowanego na noszach i przenieśli go na platformę pojazdu. Stojąca za skrzyżowaniem ładowarka została przestawiona do wnęki parkingowej W-23 z chodnika A 152K. Poszkodowany został przewieziony pod szyb i wydany na powierzchnię w asekuracji trzech pracowników. Na powierzchni pracownicy przekazali poszkodowanego wezwanemu lekarzowi-ratownikowi, który stwierdził zgon. 

Przyczyny wypadku:

  • niezachowanie szczególnej ostrożności i nieupewnienie się przez operatora, że na drodze jazdy nie przebywają osoby,
  • ograniczona widoczność z kabiny operatora ładowarki.

W związku z wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu nakazał Przedsiębiorcy KGHM Polska Miedź SA. przeprowadzić przez właściwą jednostkę ocenę wpływu stanu technicznego ładowarki kołowo-przegubowej typu LKP-0805C o numerze zakładowym 498 i numerze fabrycznym 222/2019 na zaistniały wypadek śmiertelny w aspekcie zgodności z dokumentacją techniczno-ruchową, a w szczególności układu stabilizacji łyżki ładowarki, układu hamulców zasadniczych, hamulca awaryjno-postojowego, układu skrętu i zabezpieczyć dane zarejestrowane przez system antykolizyjny SEVITEL oraz przedstawić sprawozdanie i wyniki z wykonanych wyżej wymienionych czynności w terminie bezzwłocznym. 

Ponadto Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wstrzymał ruch zakładu górniczego KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” w części dotyczącej eksploatacji wyżej wymienionej ładowarki do czasu przeprowadzenia przez właściwą jednostkę wyżej wymienionej oceny oraz usunięcia nieprawidłowości przez nią wykazanych i doprowadzenia stanu technicznego ładowarki do zgodności z dokumentacją techniczno-ruchową producenta, a także dokonania odbioru technicznego i uzyskania wymaganego zezwolenia na oddanie ładowarki do ruchu.

Dalsze działania Dyrektora OUG we Wrocławiu zostaną podjęte po zakończeniu badań przyczyn i okoliczności wypadku. 

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu. 

do góry