28 06 2024

    Wyższy Urząd Górniczy
            Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                                       Katowice, dnia 10 lipca 2024 r.

INFORMACJA Nr 31/2024/EW

w sprawie niebezpiecznego zdarzenia zaistniałego w dniu 28.06.2024 r., na terenie Zakładu Eksploatacji Kruszywa Stobierna należącego do przedsiębiorcy PPKiUG KRUSZGEO S.A. w Rzeszowie, związanego z pożarem koparki jednonaczyniowej gąsienicowej Caterpillar CAT 329D (rok produkcji 2010).

Zdarzenie miało miejsce w południowo-zachodniej części zasobnika piasku, w odległości około 200 m od pomieszczeń biurowych zakładu.

W dniu 28.06.2024 r. podczas robót przy wykonywaniu rowu odwadniającego w zasobniku materiału gotowego, w jego południowo-zachodniej części, około godziny 1930 operator koparki typu Caterpillar CAT 329D zauważył wydostający się dym spod klapy silnika a następnie płomień. Próba ugaszenia płomienia podręcznym sprzętem gaśniczym będącym na wyposażeniu maszyny nie powiodła się, w związku z czym wezwana została straż pożarna, która po przyjeździe po około 10 minutach na miejsce zdarzenia ugasiła pożar koparki. 

Akcja gaszenia prowadzona była przez dwie jednostki straży pożarnej i trwała około 30 minut.

Miejsce pożaru na polecenie Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego zostało zabezpieczone, spalona koparka przygotowana do dalszych oględzin. W wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń.

W związku z ww. zdarzeniem Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego po przeprowadzeniu osobiście oględzin w dniu 28.06.2024 r. wstrzymał ruchu zakładu górniczego w części zakładu, w której doszło do pożaru koparki , co zostało odnotowane w „Zeszycie Kontroli Wyrobisk Górniczych”.

Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie o zaistniałym zdarzeniu powiadomił telefonicznie Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego w dniu 28.06.2024 r. o godzinie 2130

W dniu 01.07.2024r. inspektorzy OUG w Krośnie przeprowadzili oględziny koparki CAT-329D, która znajdowała się  na terenie zasobnika piasku w jego południowo-zachodniej części, w odległości ok. 5 m od strony drogi wewnątrzzakładowej. W trakcie oględzin stwierdzono, że teren w okolicy dojścia do miejsca stacjonowania koparki ogrodzono od strony drogi komunikacyjnej taśmą ostrzegawczą ograniczającą  dostęp osobom nieupoważnionym. Ramię koparki było opuszczone, a naczynie robocze oparte o powierzchnię gruntu. Wnętrze kabiny operatora koparki wraz z wyposażeniem uległy całkowitemu wypaleniu, wszystkie szyby uległy zniszczeniu. Uszkodzeniu lub zniszczeniu uległy również podzespoły znajdujące się wewnątrz komory silnika, filtra paliwa i akumulatorów. W komorze silnika koparki stwierdzono zniszczenia jego podzespołów, wytopienie pokrywy zaworów i elementów turbosprężarki. Znajdujące się na spodzie komory silnika wiązki instalacji elektrycznych zostały zniszczone, tj.  wypalone  osłony i powłoki przewodów. 

Akumulator i przewody zasilające od akumulatora, a także przewody sterownicze układów elektronicznych uległy powierzchniowemu uszkodzeniu, w wyniku działania wysokiej temperatury. Zbiornik płynu chłodniczego, uległ częściowej deformacji, przewody od zbiornika uległy powierzchniowemu nadpaleniu.Ponadto stwierdzono działanie ognia w komorze pompy hydraulicznej. Główne przewody zasilające układu hydraulicznego zostały nadpalone i okopcone.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie wydał decyzję nakazującą przedsiębiorcy:

  • prowadzić czynności związane z usuwaniem koparki Caterpillar CAT-329 D z terenu zasobnika piasku w sposób bezpieczny ustalony przez kierownika ruchu zakładu górniczego, w tym określający warunki wznowienia ruchu zakładu górniczego, w części, w której został wstrzymany,
  • zapoznać pracowników zakładów górniczych należących do przedsiębiorcy z okolicznościami pożaru koparki CAT 329D. 

Komisja wewnętrzna przedsiębiorcy z udziałem specjalisty mechanika przeprowadziła w dniu 01.07.2024 r. oględziny, w wyniku których stwierdziła, iż koparka ze względu na zakres uszkodzeń nie nadaje się do odbudowy. Koparka została zabezpieczona do czasu przeprowadzenia czynności przez rzeczoznawcę ze strony ubezpieczyciela. W dniu 02.07.2024 r. Kierownik Ruchu Zakładu Górniczego przesłał do Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie informacje uzyskane po wizji lokalnej komisji wewnętrznej, na podstawie której ustalono jako prawdopodobną przyczynę pożaru zwarcie w instalacji elektrycznej koparki.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krośnie.

do góry