28 11 2015

Wyższy Urząd Górniczy

   Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                

Katowice, dnia 8 grudnia 2015 r.

   

INFORMACJA Nr  66/2015/EW

w sprawie awarii zasilania w energię elektryczną części obiektów, maszyn, urządzeń i instalacji zakładu górniczego, zaistniałej w dniu 28 listopada 2015 r. o godzinie 947 w Przedsiębiorstwie Górniczym „SILESIA” Sp. z o.o. Kopalnia Węgla Kamiennego „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach.

Awaria zasilania w energię elektryczną dotyczyła części obiektów, maszyn, urządzeń i instalacji na powierzchni zakładu górniczego, zasilanych z systemu I rozdzielni 6 kV  R-1 GSZ. PG „SILESIA” Sp. z o.o. KWK „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach zasilana jest w energię elektryczną dwoma liniami napowietrznymi 110 kV („Pszczyna” i „Miedź”) do stacji transformatorowo-rozdzielczej GST 110/6 kV oraz linią kablową 15 kV z „GPZ Czechowice” do stacji transformatorowo-rozdzielczej STR 15/6 kV. Ze stacji transformatorowo-rozdzielczej GST 110/6 kV, poprzez transformator T-1 110/6 kV, o mocy 25 MVA i pole rozdzielcze nr 16 zasilany jest system I, a poprzez transformator T-2 110/6 kV, o mocy 16 MVA i pole rozdzielcze nr 3 system II rozdzielni 6 kV R-1 GSZ. Trzecie zasilanie, ze stacji transformatorowo-rozdzielczej STR 15/6 kV, realizowane jest poprzez transformator T 15/6 kV, o mocy 6,3 MWA do pola nr 5 rozdzielni 6 kV RA-1. 

Z systemu I rozdzielni 6 kV R-1 GSZ zasilane są obiekty, maszyny, urządzenia i instalacje na powierzchni, a z systemu II bezpośrednio oraz pośrednio poprzez rozdzielnię 6 kV R-2 obiekty, maszyny, urządzenia i instalacje w wyrobiskach zakładu górniczego. Rozdzielnia 6 kV RA-1 stanowi zasilanie dodatkowe.

W dniu 28. 11. 2015 r. na zmianie „A” (konserwacyjnej) o godzinie 947, w wyniku zadziałania zabezpieczenia ziemnozwarciowego typu MiCOM P139 nastąpiło awaryjne wyłączenie pola nr 16 w rozdzielni 6 kV R-1 GSZ, powodując wyłączenie spod napięcia systemu I tej rozdzielni. W wyniku wyłączenia, zostały pozbawione zasilania obiekty na powierzchni zakładu górniczego, w tym między innymi: stacja wentylatorów głównych przy szybie wentylacyjnym Nr 5, stacja odmetanowania, sprężarka główna i górnicze wyciągi szybowe w szybach Nr 2 i Nr 3. Maszyny, urządzenia i instalacje w wyrobiskach były w dalszym ciągu zasilane z systemu II rozdzielni 6 kV R-1 GSZ.

W związku z zaistniałą sytuacją, pozbawione zasilania obiekty podstawowe, poprzez pole sprzęgłowe i system II rozdzielni 6 kV R-1 GSZ przełączono na zasilanie z transformatora T-2 110/6 kV. Następnie, o godzinie 1029 załączono urządzenia stacji odmetanowania (postój trwał 42 min.), a o godzinie 1040 załączono wentylator główny w stacji wentylatorów głównych przy szybie wentylacyjnym Nr 5 (postój trwał 53 min.). W czasie trwania awarii nie prowadzono jazdy ludzi górniczym wyciągiem szybowym w szybie Nr 3, a druga stacja wentylatorów głównych przy szybie Nr 1 pracowała bez zakłóceń.

W związku z wyłączeniem z ruchu stacji wentylatorów głównych przy szybie wentylacyjnym Nr 5, dyspozytor ruchu zakładu górniczego, o godz. 947 rozpoczął wycofywanie, w kierunku szybu wdechowego Nr 3, 120 osób zatrudnionych w zagrożonych rejonach. Załogę wycofywano bez użycia sprzętu ochronnego dróg oddechowych. Po załączeniu wentylatora głównego przy szybie wentylacyjnym Nr 5, przywróceniu przewietrzania oraz odmetanowaniu wyrobisk, pracownicy powrócili na stanowiska pracy. Największe przekroczenie dopuszczalnych stężeń metanu, o wartości 4,2%, odnotowano w chodniku K-4 w pokładzie 325/1. W czasie trwania awarii nie zgłoszono zdarzeń wypadkowych.

Przyczyną awarii polegającej na wyłączeniu spod napięcia systemu I rozdzielni 6 kV R-1 GSZ w wyniku zadziałania zabezpieczenia ziemnozwarciowego typu MiCOM P139, było najprawdopodobniej przemijające zakłócenie w sieci 6 kV zakładu górniczego.

W związku z zaistniałym zdarzeniem, dyrektor Specjalistycznego Urzędu Górniczego nie wydał decyzji.

 Informację opracowano na podstawie danych z SUG w Katowicach.

do góry