29 06 2018

 Wyższy Urząd Górniczy

          Departament

Warunków Pracy i Szkolenia                                                               

 Katowice, dnia 5 lipca 2018 r.

INFORMACJA Nr 44/2018/EW

o zapaleniu metanu, zaistniałym w dniu 29.06.2018 r. około godziny 2100, w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Murcki - Staszic w Katowicach.

Zapalenie metanu miało miejsce w ścianie 16b-S, w III (przystropowej) warstwie pokładu 510 na poziomie 900 m. Pokład 510 o miąższości od 8,6 m do 10,8 m i nachyleniu 2o - 5o został zaliczony do czwartej kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego, drugiego stopnia zagrożenia tąpaniami i pierwszego stopnia zagrożenia wodnego. Bezpośrednio w stropie pokładu 510 występowała warstwa piaskowca o miąższości około 32 m, posiadająca dużą skłonność do iskrzenia zapalającego metan przy urabianiu mechanicznym. Przez ścianę o długości około 108,5 m i wysokości do 3,0 m, przewietrzaną opływowym prądem powietrza systemem na „U”, przepływało powietrze w ilości około 1600 m3/min. W ścianie na długości sekcji obudowy zmechanizowanej od nr 25 do nr 37 występowało zaburzenie geologiczne, w postaci warstwy piaskowca o miąższości od 0,4 m do 2,5 m. W dniu 29.06.2018 r. na zmianie rozpoczynającej się od godziny 1800, w rejon ściany 16b-S skierowano zespół 18 pracowników, do robót związanych z wydobyciem. Od początku zmiany czujniki gazometryczne zabudowane w rejonie, nie wykazywały przekroczeń dopuszczalnych wartości tlenku węgla i metanu. Około godziny 2100, podczas urabiania ociosu ścianowego kombajnem, w rejonie sekcji obudowy zmechanizowanej nr 36 doszło do kontaktu noży z piaskowcem, w wyniku czego nastąpiło zaiskrzenie i pojawił się płomień, który został ugaszony przez kombajnistę, przy użyciu gaśnicy proszkowej będącej na wyposażeniu kombajnu. Czujniki gazometrii automatycznej zabudowane w rejonie ściany nie zarejestrowały przekroczeń dopuszczalnych zawartości gazów w chwili zaistnienia zdarzenia i po jego zaistnieniu. Po zdarzeniu analizator tlenku węgla, zabudowany w prądzie powietrza odprowadzanym ze ściany, zarejestrował krótkotrwały wzrost zawartości CO do 20 ppm. Sztygar dozorujący roboty poinformował dyspozytora o zaistniałym zdarzeniu, w wyniku którego nikt nie odniósł obrażeń.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną zapalenia metanu, uwolnionego po odspojeniu się łaty węgla z ociosu ściany, były iskry, powstałe w wyniku kontaktu noży będącego w ruchu organu kombajnowego z piaskowcem.

W związku z zaistniałym zdarzeniem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w PGG S.A. Oddział KWK Murcki-Staszic w Katowicach w części dotyczącej dalszej eksploatacji pokładu 510 ścianą 16b-S w polu S na poziomie 900m, do czasu przeprowadzenia analizy stanu zagrożeń wentylacyjno – metanowo - pożarowych w rejonie ściany 16b-S przez kopalniany zespół do rozpoznawania i zwalczania zagrożeń, poszerzony o specjalistów z dziedziny przedmiotowych zagrożeń, powołany przez kierownika ruchu zakładu górniczego, w aspekcie zaistniałego prawdopodobnego zapalenia metanu, z uwzględnieniem konieczności:
  • zdefiniowania zjawiska i przyczyn jego powstania,
  • przeanalizowania dotychczas stosowanych rozwiązań technicznych w aspekcie prawidłowości, doboru środków zabezpieczających przed zapłonem metanu przy urabianiu zwięzłych skał z uwzględnieniem aktualnie występującej sytuacji górniczo-geologicznej w ścianie,
  • zastosowania środków zabezpieczających przed zapłonem metanu innych, niż dotychczas przewidziane w projekcie technicznym.
  1. Z okolicznościami zaistniałego zdarzenia zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry