Niebezpieczne zdarzenia - zapalenia i wybuchy metanu

Zapalenia i wybuchy metanu w 2018 roku

Lp Data Zakład górniczy Poszkodowani Opis
śm/c/l
1.  7.06.2018 godz.305  KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Zofiówka  0/0/0 szczegółowa treść 
2. 29.06.2018 godz.2100 KWK „Murcki-Staszic” 0/0/0 szczegółowa treść
Łączna liczba poszkodowanych 0/0/0  

    Poszkodowani w wypadkach:
   śm  -  śmiertelnych
   c  -  ciężkich
   l  -  lekkich 

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

do góry