29.09.2008

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 3.10.2008 r.

I N F O R M A C J A Nr 66/2008/EW

w sprawie erupcji płynu złożowego, zaistniałej w dniu 29.09.2008 r. ok. godz. 1130 w odwiercie Swarzów-17, w Podziemnym Magazynie Gazu Ziemnego Swarzów należącym do Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie – Oddział w Sanoku.

Erupcja płynu złożowego zaistniała podczas prac rekonstrukcyjnych prowadzonych w odwiercie eksploatacyjnym „Swarzów-17” Podziemnego Magazynu Gazu Ziemnego Swarzów. Prace rekonstrukcyjne obejmowały wyczyszczenie odwiertu z zasypu oraz reperforację interwału udostępniającego strefę magazynową. Wykonawcą rekonstrukcji był Zakład Robót Górniczych w Krośnie. Wykonawcą robót perforacyjnych była Geofizyka Kraków – Grupa Perforacyjna Bazy Geofizyki Wiertniczej w Krośnie.

W celu realizacji zadania na otworze zabudowano urządzenie Cardwell KM-150. Prace związane z rekonstrukcją odwiertu Swarzów – 17 rozpoczęto w dniu 10.09.2008 r. Wylot otworu zabezpieczono głowicą przeciwerupcyjną dwuszufladową typu TOWSEND 7 1/2” x 21 MPa z zamknięciem pełnym i na rurki 2 3/8”. Do dnia 23. 09.2008 r. otwór zatłoczono płuczką o gęstości 1,29 g/cm3 i oczyszczono do głębokości 655 m.

W dniu 29.09.2008 r., ok. godz. 900, Grupa Perforacyjna Bazy Geofizyki Wiertniczej w Krośnie przystąpiła do wykonania reperforacji rur 6 5/8” w interwale magazynowym 640 – 633 m perforatorem korpusowym DYNAWELL 114 z dowiązaniem gamma. W otworze wykonano profilowanie gamma oraz perforację pierwszego odcinka 640 – 636 m, tj. 4 m z gęstością 17 strzałów/m. Po perforacji nie stwierdzono oznak wypływu płuczki z otworu. Podczas zapuszczania drugiego perforatora, około godz. 1130, gdy perforator znajdował się w głębokości ok. 400 m zauważono narastający wypływ płuczki z otworu. Perforator wyciągnięto, rozbrojono i zdemontowano, a środki strzałowe przekazano do składu MW. Zamknięto wylot otworu i przystąpiono do przywracania równowagi ciśnień metodą objętościową. Wypełnianie otworu i przywracanie równowagi ciśnień zakończono w dniu 01.10.2008 r.

Awaria (erupcja) została zgłoszona do Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie w dniu 29.09.2008 r. około godz. 1220.

Po przeprowadzonej wizji przez Okręgowy Urząd Górniczy w Krakowie stwierdzono, że przyczyną erupcji było zachwianie równowagi ciśnień w otworze podczas robót perforacyjnych.

W toku badania przyczyn i okoliczności zdarzenia nie stwierdzono naruszenia obowiązujących przepisów przez osoby kierownictwa i dozoru ruchu jak również pracowników zakładu górniczego i wykonawców.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Krakowie.

do góry