29.12.2008

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy
OWP-26/gem-16/2008

Katowice, dnia 2.01.2009 r.

I N F O R M A C J A Nr 26/2008 śm./EW

o wypadku śmiertelnym, zaistniałym w dniu 29.12.2008 r., około godziny 630, w KGHM POLSKA MIEDŹ S.A. Oddział Zakłady Górnicze „Polkowice-Sieroszowice” w Kaźmierzowie, któremu uległ maszynista maszyn wyciągowych, lat 54, pracujący w górnictwie 29 lat.

Wypadek śmiertelny miał miejsce w drzwiach śluzy przejścia z klatki schodowej zabudowanej w konstrukcji nogi wieży szybowej na poziom +14 m budynku nadszybia szybu wentylacyjnego P-VI, rejonu szybów zachodnich kopalni. Wypadek zaistniał na trasie przejścia awaryjnego z poziomu rozładowczego i kabiny sterowniczej maszyny wyciągowej, górniczego wyciągu szybowego skipowego szybu P-VI.

Maszynista maszyn wyciągowych, po przyjściu do pracy na zm. I w dniu 29.12.2008 r., udał się bezpośrednio do stanowiska pracy, znajdującego się w kabinie sterowniczej maszyny wyciągowej 4L-4000/3000 górniczego wyciągu skipowego szybu P-VI, zabudowanej na poziomie rozładowczym w nadszybiu - poz. 18 m. Podstawową drogę komunikacyjną do kabiny stanowi winda zabudowana w nodze wieży szybowej szybu P-VI. W związku z awarią windy maszynista udał się do biura sztygarów oddziału szybowego M-3, poinformował dozór o awarii windy i około godz. 620 pobrał klucz do wyjścia awaryjnego zabudowanego w innej nodze wieży szybowej.

Około godz. 610 przodowy brygady remontowej wyciągu szybowego skipowego P-VI, zadzwonił do maszynisty w celu ustalenia kolejności wykonywania prac na zmianie. Ponieważ nikt nie odbierał telefonu w kabinie maszyny wyciągowej, przodowy zadzwonił do biura sztygarów, gdzie uzyskał informację od dozorcy, że maszynista wziął klucz od wyjścia awaryjnego i udał się na maszynę wyciągową. Wobec powyższego zadzwonił ponownie do kabiny maszyny wyciągowej, ponieważ ponownie maszynista nie odbierał telefonu, około 645 postanowił pójść drogą przejścia awaryjnego na poz. +14 m. Po dojściu do śluzy wentylacyjnej zauważył leżącego maszynistę w drzwiach śluzy. Drzwi zabudowane od strony schodów były otwarte. Poszkodowany miał przyciśniętą głowę drzwiami śluzy zabudowanymi od strony nadszybia. Po nieudanych próbach uwolnienia poszkodowanego (ze względu na bardzo duże podciśnienie panujące w śluzie), pracownik zszedł na zrąb, zadzwonił po pomoc do biura sztygarów, a następnie z pracownikiem brygady szybowej poszli uwolnić poszkodowanego. Wspólnie zamknęli drzwi śluzy zabudowane od strony schodów (zmieniając położenie nóg poszkodowanego, które blokowały drzwi od strony schodów), a następnie otworzyli drzwi śluzy zabudowane od strony nadszybia, uwalniając poszkodowanego. Po przemieszczeniu poszkodowanego ze śluzy na poziom +14 m nadszybia, podjęli próbę reanimacji. Sztygar zgłosił wypadek dyspozytorowi kopalni o godz. 658. Po przybyciu karetki pogotowia, około 713 lekarz przystąpił do próby reanimacji. Reanimacja nie był skuteczna, lekarz stwierdził zgon poszkodowanego na skutek urazu czaszki ze złamaniem kości i rozległą raną okolicy czołowo-skroniowej lewej.

Przyczyną wypadku śmiertelnego było uderzenie maszynisty maszyn wyciągowch drzwiami stalowymi a następnie dociśnięcie głowy poszkodowanego do obramowania w śluzie przejścia z klatki schodowej do poziomu +14 m nadszybia szybu P-VI.

W związku z zaistniałym wypadkiem śmiertelnym Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wydał decyzje, w których polecił:

  1. Podjęcie stosownych środków techniczno-organizacyjnych w zakresie bezpiecznej organizacji pracy w wieży i nadszybiu szybów wentylacyjnych, szczególnie w zakresie dojść do stanowisk pracy i wyjść awaryjnych.
  2. Zapoznać załogę zakładu górniczego i podmiotów wykonujących prace w ruchu zakładu
    górniczego z okolicznościami i przyczyną wypadku śmiertelnego.

Ponadto zobowiązał Przedsiębiorcę:

  1. Zbadać przez uprawnioną jednostkę prawidłowość zastosowanego rozwiązania technicznego w śluzie przejścia awaryjnego z klatki schodowej zabudowanej w nodze wieży do poz. 14 m. nadszybia szybu wentylacyjnego P-VI (dojście do poz. rozładowczego skipów i kabiny sterowniczej maszyny wyciągowej górniczego wyciągu szybowego), celem ustalenia przyczyny wypadku śmiertelnego.
  2. Przedstawić sprawozdanie i wyniki z wykonanych czynności sprawdzających, określonych w pkt.1.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry