2.10.2010

W chodniku wodnym 1 pompowni głównego odwadniania przy szybie Siemianowice III na poziomie 321 m nastąpiło wdarcie wody z ociosów do wyrobiska, w ilości około 1500-2000 m3 (około 4m3/min), w wyniku czego została zalana pompownia do wysokości około 1 m oraz rozdzielnia głównego odwadniania dla tej pompowni z wyrobiskami przyległymi. Z zagrożonego rejonu wycofano pracownika obsługującego pompownię. Po podłączeniu trzeciej pompy typu BS-2250 MT i systematycznym obniżeniu poziomu wody w zalanych wyrobiskach w dniu 5.10.2010 r. o godzinie 1400 zakończono prowadzenie akcji ratowniczej.
W dniu 9.10.2010 r. o godz.1530 ponownie nastąpiło wdarcie wody z ze wschodniego ociosu przekopu głównego na poziomie 321 m zza 3 tam izolacyjnych. Według wstępnych szacunków dopływ wody stopniowo wzrastał z około 5 m3/min do około 15 m3/min. W rejonie wypływu wody, w przekopie głównym oraz w pompowni głównego odwadniania przy szybie „Bańgów”, znajdowało się 30 pracowników, którzy zostali wycofani na powierzchnię. Szyb III połączony jest z szybem „Bańgów” na poz. 321 m. W wyniku wypływu całkowitemu zalaniu uległa pompownia przy szybie Siemianowice III i rozdzielnia głównego odwadniania dla tej pompowni wraz z wyrobiskami przyległymi oraz przekop główny na poziomie 321 m do cechy 550 m, ze skutkiem zaniku przepływu powietrza. W dniu 13.10.2010 r. o godz. 1400 zakończono akcję ratowniczą.

do góry