30 01 2024

    Wyższy Urząd Górniczy
          Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                                        Katowice, dnia  19  lutego 2024 r.

INFORMACJA Nr 6/2024/EW

o pożarze koparki gąsienicowej typu Doosan DX530LC-5, do którego doszło w dniu 30 stycznia 2024 r. około godziny 1150, w zakładzie górniczym „Pagórki Zachodnie 1C”, należącym do Strzeblowskich Kopalń Surowców Mineralnych Sp. z o.o. z siedzibą w Sobótce.

Do pożaru koparki gąsienicowej typu Doosan DX530LC-5 o numerze fabrycznym DWGCECCEPG1010089, (dalej: „koparka”) doszło w dniu 30 stycznia 2024 r. około godziny 1150 na zmianie I w wyrobisku zakładu górniczego „Pagórki Zachodnie 1C” na poziomie +155m n.p.m. W tym dniu koparka nie była obłożona do prac na I zmianie. W związku z potrzebą spawania uchwytu pokrywy silnika, barierki oraz mocowania osłony bocznej prawej operator podjechał w pobliże przyłącza elektrycznego, w celu podłączenia spawarki inwertorowej. Po jej podłączeniu i zabezpieczeniu miejsc spawania, poprzez obłożenie silnika i pompy oleju wilgotnym czyściwem, spawacz przystąpił do wykonania zleconego zadania. Po zakończeniu prac spawalniczych spawacz skontrolował miejsce wykonanych prac. Tego dnia koparka, z uwagi na brak obłożenia do prac, została pozostawiona w miejscu przeprowadzonych prac spawalniczych. Po około 10 minutach od zakończenia prac spawalniczych przejeżdżający poziomem +165 m n.p.m. operator pojazdu technologicznego zauważył dymy wydostające się z wyrobiska, o czym poinformował przez radiotelefon osobę dozoru górniczego. Zaalarmowana osoba dozoru ruchu udała się na miejsce i po rozpoznaniu miejsca pożaru przystąpiła do gaszenia, podręcznym sprzętem gaśniczym, ognia wydostającego się spod osłon koparki, równocześnie informując o zdarzeniu kierownika kopalni. Kierownik kopalni wezwał telefonicznie jednostki Straży Pożarnej. Operatorzy dwóch ładowarek pracujących w wyrobisku, widząc palącą się koparkę, udali się w jej kierunku. Po drodze nabrali do łyżek ładowarek wodę z lokalnego rząpia i podjęli próbę ugaszenia pożaru, wylewając wodę na płonącą koparkę. Przybyła na miejsce jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej przystąpiła do gaszenia ognia. Po około 5 minutach na miejsce przybyła jednostka Państwowej Straży Pożarnej, która przystąpiła niezwłocznie gaszenia. Pożar koparki został ugaszony około godziny 1300. W wyniku pożaru nie zostały poszkodowane żadne przebywające w zakładzie górniczym osoby.

Przyczyną pożaru było wzniecenie ognia po zakończonych pracach spawalniczych.

W związku z pożarem, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu wstrzymał ruch zakładu górniczego w części dotyczącej eksploatacji koparki gąsienicowej typu Doosan DX530LC-5, do czasu doprowadzenia jej do stanu zgodnego z dokumentacją techniczno-ruchową producenta, warunkując jej ponowną eksploatację usunięciem uszkodzeń powstałych w wyniku pożaru i uzyskaniem ponownego zezwolenia na oddanie do ruchu, wydanego przez Kierownika Ruchu Zakładu Górniczego „Pagórki Zachodnie 1 C”. Dodatkowo nakazał także Przedsiębiorcy ustalić termin i bezpieczny sposób przetransportowania przedmiotowej koparki z zakładu górniczego „Pagórki Zachodnie 1 C” z poziomu +155 m do wyznaczonego miejsca celem usunięcia skutków pożaru i skontrolowanie stanu spągu w miejscu pożaru oraz wykonanie niezbędnych prac w celu przywrócenia jego bezpieczeństwa i funkcjonalności.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu. 

do góry