30 08 2022

Wyższy Urząd Górniczy
         Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                                Katowice, dnia  24 marca 2023 r.

INFORMACJA Nr 42/2022/EW

w sprawie wypadku porażenia prądem i poparzenia łukiem elektrycznym, zaistniałego w dniu 30 sierpnia 2022 r. o godzinie 1610 w SRK S.A. Centralny Zakład Odwadniania Kopalń Ruch II Pompownie Stacjonarne Pompownia „Dębieńsko”, któremu uległ elektromonter oddziału MEPS5.

Wypadek zaistniał w komorze rozdzielni 6 kV R-401 na poziomie 410 m. Komora ta przewietrzana opływowym prądem powietrza, wykonana w obudowie ŁP-8 obetonowanej na całym obwodzie natryskowo, zlokalizowana była w wyrobisku niezagrożonym wybuchem metanu i zaliczonym do klasy A niebezpieczeństwa wybuchu pyłu węglowego. 

Rozdzielnię 6 kV R-401 wykonano jako dwusekcyjną, składającą się z 26 pól rozdzielczych typu RSW-10/I. Pierwszą sekcję stanowiły pola rozdzielcze o numerach od 1 do 14, drugą sekcję stanowiły pola rozdzielcze o numerach od 15 do 26. Pola rozdzielcze nr 14 i 15 były polami sprzęgłowymi, składającymi się z wyłącznika w polu nr 14 i odłącznika w polu nr 15, którego rolę pełnił człon ruchomy pola. Zasilanie tej rozdzielni realizowano z rozdzielni 6 kV Megawat na powierzchni: z pola numer 37 do pola nr 11 sekcji I i z pola numer 2 do pola nr 16 sekcji II.

W dniu 30 sierpnia 2022 r., w związku z planowanym czyszczeniem oraz pomiarem stanu izolacji izolatorów przelotowych sekcji II rozdzielni 6 kV R-401, zostało wydane polecenie pisemne pracownikom oddziału MEPS5, w którym poleceniodawca, sztygar zmianowy w tym oddziale, wyznaczył dopuszczającego i kierującego dwuosobowym zespołem oraz siebie jako koordynującego. W tym dniu na zmianie „B”, rozpoczynającej się o godzinie 1400,  trzech pracowników oddziału MEPS5 wraz z koordynującym udało się do rozdzielni 6 kV R-401 na poziomie 410 m celem wykonania prac na podstawie polecenia pisemnego. Około godziny 1515  wyłączono spod napięcia zasilanie sekcji II rozdzielni i wytoczono całkowicie człony ruchome pól rozdzielczych numer 14 i 16 oraz do pozycji „próba” człony ruchome pól rozdzielczych numer 15 i 17. Założono uziemiacze przenośne w polach nr 15 (w dolnej tylnej komorze pola) i 16 (na zaciski kabla dopływowego oraz szyny zbiorcze sekcji II). Po wykonaniu tych czynności szyny zbiorcze w polu nr 14 sekcji I pozostały pod napięciem 6 kV. O godzinie 1550, dopuszczający zakończył przygotowanie strefy (miejsca) pracy i przekazał je kierującemu zespołem. Po rozpoczęciu prac przez dwuosobowy zespół poleceniodawca i dopuszczający wyjechali na powierzchnię. W trakcie prowadzonych prac kierujący zespołem otworzył drzwi tylne górne komory szynowej w polu nr 14 sekcji Ii przystąpił do czyszczenia izolatorów przepustowych. O godzinie 1610  prawdopodobnie dotknął ręką będącej pod napięciem szyny zbiorczej i został porażony prądem oraz poparzony łukiem elektrycznym. 

W wyniku tego zdarzenia w rozdzielni 6 kV Megawat na powierzchni w polu nr 37 zostało pobudzone zabezpieczenie ziemnozwarciowe.

Pracownik oddziału MEPS5 będący członkiem zespołu udzielił pierwszej pomocy poszkodowanemu oraz poinformował sztygara o zdarzeniu. Sztygar po dotarciu do rozdzielni wraz z dopuszczającym zabezpieczyli miejsce wypadku i wyjechali z poszkodowanym na powierzchnię. Po wyjeździe poszkodowany został przewieziony karetką pogotowia do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku - Orzepowicach.

Do wypadku  porażenia prądem i poparzenia łukiem elektrycznym elektromontera przyczyniło się:

  • brak wymogów oznakowania miejsca pracy znakami bezpieczeństwa w załączniku do polecenia,
  • nieoznakowanie miejsca pracy przez dopuszczającego znakami bezpieczeństwa.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku nie wydał decyzji.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Rybniku.

do góry