30.04.2008.1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 7.05.2008 r.

I N F O R M A C J A Nr 28/2008/EW

w sprawie wypadku zbiorowego (1 ciężki i 1 lekki) zaistniałego w dniu 30.04.2008 r. o godzinie 1230 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział Kopalnia Węgla Kamiennego „Pokój” w Rudzie Śląskiej.

Wypadek zaistniał w drążonej pochylni 5 w pokładzie 418 na poziomie 790 m. Pokład 418 o grubości 2,3 – 3,0 m, nachyleniu od 1,0 do 15 stopni zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, III stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz I i II stopnia zagrożenia wodnego. Pochylnia 5 drążona była kombajnem chodnikowym typu AM-50. Obudowę wyrobiska stanowiły odrzwia obudowy typu ŁP10/V29/A, budowane w odstępach co 1,0 m i stabilizowane przy użyciu 11 rozpór dwustronnego działania. Pochylnia 5 przewietrzana była wentylacją odrębną tłoczącą. W pochylni 5 zabudowane były: przenośnik zgrzebłowy typu SKAT E-180 i dwa przenośniki taśmowe typu PTGm – 50/1000 oraz jezdnia, oddanej do ruchu kolejki szynowej podwieszanej typu KSP-16.

W dniu 30 kwietnia 2008 r., na zmianie rannej, czteroosobowy zespół pracowników oddziału energomechanicznego Przedsiębiorstwa Robót Górniczych Bytom Sp. z o.o., pod nadzorem sztygara oddziałowego oddziału elektrycznego, prowadził transport wyłącznika stycznikowego typu OW-1484N po jezdni szynowej kolejki podwieszanej. Wyłącznik zawieszony był, za pomocą łańcuchów gospodarczych, na wciągniku ręcznym typu WR-2,5, zamocowanym do wózka nośnego. Do wyłącznika zamocowane tez były 3 odcinki łańcucha gospodarczego, którym pracownicy zabezpieczali go przed zbiegnięciem. Nachylenie wyrobiska na odcinku transportu wynosiło od 2,3 do 15 stopni, a nachylenie trasy kolejki od 2,5 do 17 stopni. Po przetransportowaniu wyłącznika na odległość około 160m, do miejsca gdzie nachylenie wyrobiska ulegało zwiększeniu, nastąpiło zbiegnięcie wyłącznika po upadzie w kierunku przodka. Przemieszczający się na wózku nośnym wyłącznik, po pokonaniu odległości około 90 m, uderzył dwóch ślusarzy Przedsiębiorstwa Robót Górniczych Bytom Sp.z o.o., którzy szli w kierunku wylotu wyrobiska.

W wyniku uderzenia jeden z pracowników doznał ciężkich obrażeń ciała, w tym urazu mózgu i twarzoczaszki. Drugi z pracowników doznał wstrząśnienia mózgu i lekkich obrażeń twarzy. Poszkodowany z ciężkimi obrażeniami ciała przewieziony został karetką reanimacyjną do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu. Drugi z poszkodowanych przewieziony został do Szpitala Miejskiego w Rudzie Śląskiej.

Przyczyną wypadku zbiorowego było uderzenie dwóch pracowników, wyłącznikiem zawieszonym na wózku nośnym, przemieszczającym się w sposób niezamierzony i niekontrolowany po jezdni kolejki szynowej podwieszonej, o nachyleniu przekraczającym 4 stopnie.

Do zaistnienia wypadku przyczyniło się prowadzenia ręcznego transportu wózkiem nośnym, nieprzystosowanym do tego celu, po jezdni szynowej kolejki podwieszonej na drodze o nachyleniu od 2,5 do 17 stopni.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor OUG w Gliwicach nakazał:

  1. Wstrzymać prowadzenie ręcznego transportu wyłącznika stycznikowego typu OW-1484N, na wózku nośnym kolejki typu KSP, po jezdni szynowej kolejki podwieszanej w pochylni 5 w pokładzie 418 na poziomie 790 m, tj. w wyrobisku o nachyleniu przekraczającym 4 stopnie.
  2. Ponownie zapoznać pracowników zakładu górniczego oraz podmiotów wykonujących prace w ruchu zakładu górniczego z zasadami bezpiecznego prowadzenia transportu ręcznego.
  3. Zapoznać załogę zakładu górniczego oraz podmiotów wykonujących prace w ruchu zakładu górniczego z przyczynami i okolicznościami zaistniałego wypadku zbiorowego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.
do góry