Wypadki ciężkie w 2008

Opisy wypadków ciężkich w 2008 roku

<!-- start nagłówka -->
Kopaliny podstawowe
L.p. Data Zakład górniczy Liczba poszkodo-
wanych w wypadku
Opis
1. 16.01.2008 KWK „Bielszowice” 1

Podczas demontażu sekcji obudowy zmechanizowanej typu FAZOS-19/35-OzM5, w komorze demontażowej w pokładzie 504wd na poziomie 840 m, ślusarz został uderzony podporą stropnicy w okolicę barku, szyi i głowy doznając urazu kręgosłupa szyjnego oraz barku
lewego.
(opis szczegółowy)

2.

21.01.2008  KWB „Adamów”

 1

W trakcie porządkowania, układania szyn na placu, dwóch pracowników za pomocą łomów stalowych o długości około 1,5 m obracało szynę stalową o długości 25 m. W chwili obrotu szyny poszkodowany pomocnik maszynisty kolei górniczej został uderzony stalowym łomem w głowę doznając stłuczenia mózgu.
(opis szczegółowy)
3. 24.01.2008 KWK „Halemba - Wirek”

 1

Elektromonter przechodząc w niedozwolonym miejscu przez przenośnik taśmowy Pioma 1200U odstawy głównej, w dowierzchni wentylacyjnej 1 w pokładzie 415/1 na poziomie 830 m, wpadł prawą nogą w rozciętą na długości 2,8 m taśmę przenośnika doznając zmiażdżenia podudzia prawego.
(opis szczegółowy)
4. 21.02.2008  KWK „Chwałowice”

 1

Po wykonaniu prac rabowania obudowy chodnika nadścianowego ściany S/z I-IIIz w pokładzie 404/9 na poziomie 550 m górnik rabunkarz, przebywając pod ostatnią sekcją ścianowej obudowy zmechanizowanej, przystąpił do wyłączenia zasilania siłownika przeznaczonego do rabunku obudowy chodnikowej. W wyniku pomyłkowego załączenia zaworu, zasilającego przewód hydrauliczny przeznaczony do rozpierania stojaków obudowy indywidualnej, nastąpiło jego zabiczowanie a luźna końcówka przewodu uderzyła górnika rabunkarza w okolice prawego oka.
(opis szczegółowy)  

5. 09.04.2008 KWK „Brzeszcze - Silesia”

Pracownik KW S.A. Oddział Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych w Bieruniu

 1

W pochylni taśmowej II nr 720 w pokładzie 352w na poziomie 740 m po wymianie odcinka węża gumowego Ø 80 mm, łączącego rurociągi sprężonego powietrza o średnicy 100 mm, po podaniu sprężonego powietrza nastąpiło wyrwanie węża, który uderzył górnika w głowę.
(opis szczegółowy
6. 25.04.2008

KWK „Halemba - Wirek”
Ruch Halemba

Firma usługowa Rapid Sp. z o.o.

 1

Po zakończeniu pracy na dachu zakładu przeróbki mechanicznej na poziomie +40 m, schodząc po drabinie na niższy dach na poziomie +36 m, pracownik - blacharz stracił równowagę i spadł z wysokości około 4 m na dach doznając złamania miednicy i prawej kości ramiennej.
(opis szczegółowy
7. 30.04.2008

KWK „Pokój”

Firma usługowa PRG Bytom Sp. z o.o.

 1

Podczas ręcznego transportu wyłącznika stycznikowego w pochylni 5 w pokładzie 418 na poziomie 790 m, po jezdni szynowej kolejki podwieszanej o nachyleniu 60 - 150, nastąpiło zbiegnięcie zestawu i uderzenie nim 2 pracowników, przebywających poniżej w wyrobisku - 1 wypadek ciężki, 1 lekki.
(opis szczegółowy)
8. 30.04.2008 KWK „Staszic”

 1

W czasie kontroli podajnika taśmowego typu Sigma, współpracującego z kombajnem AM-50, zabudowanego w upadowej IV-S w pokładzie 407/4 na poziomie 720 m górnik wsparł nogę o otwór technologiczny korpusu ucinarki hydraulicznej zawieszonej na konstrukcji podajnika. W tym samym czasie inny górnik uruchomił zakrętak hydrauliczny podłączony do tego samego układu hydraulicznego powodując zadziałanie noża tnącego ucinarki, w wyniku czego doszło do częściowej amputacji stopy górnika.
(opis szczegółowy)
9. 04.06.2008

KWK „Borynia”

W tym 1 wypadek ciężki  pracownika Zakładu Odmetanowania Kopalń
Spółka
z o.o.

 5

W rejonie ściany F-22 eksploatowanej z zawałem stropu, w pokładzie 405/1łg na poziomie 838 m, nastąpiło zapalenie i wybuch metanu, w wyniku którego 23 pracowników uległo wypadkom (6 śmiertelnym, 5 ciężkim i 12 lekkim - w tym ZOK Sp. z o.o. 2 wypadki śmiertelne, 1 ciężki, 1 lekki). W momencie zdarzenia w rejonie ściany przebywało 32 pracowników.
W związku z zaistniałym wypadkiem zbiorowym Prezes Wyższego Urzędu Górniczego powołał komisję do zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia i wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego.
(opis szczegółowy)
10.  09.06.2008  KWK „Rydułtowy-Anna”

 1

Maszynista lokomotywy typu Ldag-05, wykonując prace manewrowe w rejonie stacji materiałowej SM-2 w przekopie głównym na poz. 1000 m, w czasie przejazdu przez tamę bezpieczeństwa wychylił się z kabiny i został uderzony oraz dociśnięty do korpusu lokomotywy prawym skrzydłem tamy niezabezpieczonym przez samoistnym zamknięciem.
(opis szczegółowy)
11.  21.06.2008 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna”

 1

Podczas transportu arkuszy blach o wymiarach 1500 mm x 3000 mm i grubości 10 mm oraz 12 mm, w komorze materiałowej oddziału T-1 na poziomie 1000 m,
w czasie ich przestawiania na regał do składowania blach za pomocą uchwytu do blach i ładowarki ŁK-1 nastąpiło niekontrolowane przemieszczenie arkuszy blach, które spowodowało przygniecenie kończyn dolnych ślusarza, prowadząc do urazowej amputacji podudzia lewego, złamania obojczyka lewego oraz złamania kości piętowej prawej.
(opis szczegółowy)
12. 13.07.2008 KWK „Rydułtowy -Anna” Ruch II

 1

Około godz. 1350 pracownik zmiany B zastał siedzącego na schodach, prowadzących do dyspozytorni suszarni flotokoncentratu ZMPW, półprzytomnego pracownika ze zmiany A z silnie zakrwawioną twarzą. Poszkodowany, wcześniej o godz. 1335, zdał raport dyspozytorowi ZMPW o wykonanej przez siebie pracy na zmianie A. Prawdopodobną przyczyną wypadku był upadek poszkodowanego i uderzenie głową o krawędź schodów lub pokrętło zaworu.  Nie można wykluczyć, że obrażenia doznane przez poszkodowanego nastąpiły wskutek pobicia.
(opis szczegółowy)
13. 28.07.2008 KWK „Wujek” Ruch Wujek

 1

W czasie urabiania kombajnem calizny węglowej w ścianie VI w pokładzie 405, o miąższości od 3,8 m do 4,1 m i nachyleniu do 80 nastąpiło odspojenie bryły węgla o wymiarach 0,8 x 0,5 x 0,4 m, która opadając na przenośnik uderzyła i przygniotła lewą rękę górnika do nadstawki przenośnika.
W wyniku doznanych obrażeń w dniu 29.07.2008 r. w szpitalu dokonano chirurgicznej amputacji lewego przedramienia.
(opis szczegółowy)

14.

08.08.2008 KWK „Bielszowice”

 1

W wytycznej zachodniej równoległej na poziomie 700 m, podczas wykonywania wykładki ociosu północnego, odspoiła się bryła kamienia o wymiarach 0,7 m x 0,5 m x 0,4 m, która opadając z wysokości około 2 m uderzyła i przygniotła górnika przodowego powodując złamanie miednicy.
(opis szczegółowy)
15. 09.09.2008 ZG „Zapniów”

 1

W czasie przechodzenia w rejonie napędu przenośnika taśmowego PTG 32/800, zabudowanego w chodniku piętrowym 4A na głębokości 55 m pod ziemią, górnik potknął się i stracił równowagę w wyniku czego jego prawa ręka została pochwycona przez będący w ruchu bęben zrzutowy wysięgnika powodując urazową amputację ręki.
(opis szczegółowy)
16. 17.09.2008

KWK „Wujek”

Firma usługowa PRG Mysłowice S.A.

 1

W trakcie ręcznego rozprzęgania wozów przez górnika (pracownika Przedsiębiorstwa Robót Górniczych „Mysłowice” S.A. ) w przekopie polowym 3 na poziomie 680 m maszynista lokomotywy pchnął skład wozów, w wyniku czego głowa rozprzęgającego dociśnięta została stojakiem drewnianym, wystającym poza gabaryty jednostki transportowej, do uchwytu technologicznego wozu kontenerowego.
(opis szczegółowy)
17. 30.09.2008 KWK „Wujek”

 1

W trakcie przetaczania dziesięciu wozów o poj. 0,9 m3 każdy, załadowanych przepadem z rząpia, kołowrotem typu EKO D-15 zabudowanym w przekopie wentylacyjnym na poz. 680 m o nachyleniu 0o, pracownik oddziału szybowego, w czasie próby ręcznego naprowadzania liny kołowrotu na zespół krążników kierujących, doznał amputacji palców lewej ręki.
(opis szczegółowy)
18. 30.10.2008 KWK „Halemba-Wirek”
Ruch Wirek

 1

Pracownik Przeróbki Mechanicznej Węgla, w czasie usuwania zatoru przy pomocy łomu stalowego w przesypie przenośnika taśmowego, uderzył się łomem w twarz w wyniku czego doznał urazu gałki ocznej.
(opis szczegółowy)
Łączna liczba poszkodowanych 22 x

 

<!-- start nagłówka -->
Kopaliny pospolite
L.p. Data Zakład górniczy Liczba poszkodo-
wanych w wypadku
Opis
1. 26.01.2008 ZG Kostrza - Kamieniołom 49a

1

Około godziny 915 górnik skalnik w czasie dojścia do przodka roboczego ciągiem drabin stałych stracił równowagę i spadł z wysokości około 2 m na półkę skalną w wyrobisku odkrywkowym wgłębnym. Początkowo wypadek lekki przekwalifikowany w dniu 27.03.2008 na wypadek ciężki

 2.

08.05.2008 Kopalnia Granitu „Kostrza - Wanda"

 1

W czasie prowadzenia prac konserwacyjnych, w zakładzie kruszyw na przenośniku taśmowym P-4, doszło do pochwycenia i wciągnięcia między taśmę a wał napędowy prawej ręki operatora urządzeń krusząco - sortujących, w wyniku czego nastąpiła urazowa amputacja przedramienia.
(opis szczegółowy)
3. 23.06.2008 ZG Niedamowo IV

 1

W trakcie przygotowywania ładowarki Ł-540 do pracy po uzupełnieniu przez sztygara płynu hamulcowego w zbiorniku, zabudowanym przed przednią szybą kabiny ładowarki, sztygar przechodząc po błotniku stracił równowagę i spadł z wysokości 1,8 m doznając złamania panewki stawu biodrowego.
(opis szczegółowy)
4. 28.10.2008 ZG Warcz VI

 1

W czasie wykonywania czynności obchodu urządzeń przeróbki operator został uderzony w głowę oderwanym elementem stalowym z rusztu zasypowego przesiewacza typu Chieftain -1400. Ponadto operator był pod wpływem alkoholu (1,8 ‰).
(opis szczegółowy)
5. 22.11.2008 ZG GLIŚNO 2

 1

Operator zakładu przeróbczego w czasie obsługi przenośnika taśmowego włożył prawą rękę pod osłonę bębna, co spowodowało jej pochwycenie przez taśmę przenośnika będącą w ruchu, ściągnięcie skóry z prawej dłoni od nadgarstka, zmiażdżenie palców oraz zerwanie ścięgien i nerwów.
(opis szczegółowy)
Łączna liczba poszkodowanych 5 x

 

2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

do góry