30 05 2016 1

Wyższy Urząd Górniczy

Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                      

 Katowice, dnia 3 czerwca 2016 r.

 

INFORMACJA Nr 23/2016/EW

o zapaleniu metanu, zaistniałym w dniu 30.05.2016r. około godziny 2020, w Nowe Brzeszcze Grupa TAURON Sp. z o.o. ZG Brzeszcze w Brzeszczach.

Zapalenie metanu miało miejsce w przodku chodnika badawczego I – numer kopalniany 585, w pokładzie 510, partia zachodnia, na poziomie 740-900 m, drążonym przy użyciu kombajnu chodnikowego typu R-150, w obudowie typu ŁP 10/V32/4/A. Pokład 510 o miąższości od 0,3 m do 5,6 m i nachyleniu od 70 do 100, został zaliczony do czwartej kategorii zagrożenia metanowego, klasy „B” zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i pierwszego stopnia zagrożenia tąpaniami. Do przodka chodnika badawczego I, przewietrzanego wentylacją odrębną tłoczącą z zastosowaniem dwóch lutniociągów o średnicach 1200 mm i 1000 mm oraz wentylatorów typu Elmech-WLE-1280B/E-20 i typu WL-Sigma 900/B,  doprowadzano powietrze w ilości około 1050m3/min.

Po wydrążeniu około 1006 m chodnika badawczego I, w dniu 30.05.2016r., w przekroju czoła przodka chodnika, w dolnej części, występował łupek o grubości około 0,4 m. Na zmianie trzeciej, rozpoczynającej się o godzinie 1800, podczas urabiania kombajnem dolnej części przekroju przodka, około godziny 2050 nastąpiło zaiskrzenie i pojawił się płomień. Pracownicy brygady przodkowej rozpoczęli aktywne gaszenie palącego się gazu, z wykorzystaniem gaśnic i wody z rurociągu przeciwpożarowego. Po kilkunastu sekundach pracownicy ugasili płomień. W tym czasie dyspozytor kopalni zauważył, że na analizatorze tlenku węgla, zabudowanym na wylocie powietrza z chodnika badawczego I, pojawiły się stężenia o maksymalnej wartości 175ppm. Polecił wyłączyć energię elektryczną w chodniku badawczym I. Na czujnikach metanometrii automatycznej, zabudowanych w rejonie drążonego przodka, nie odnotowano przekroczeń dopuszczalnych stężeń metanu. Dyspozytor ruchu kopalni uzyskał, od przodowego brygady, informację o zapaleniu metanu i jego ugaszeniu, po czym powiadomił o zdarzeniu nadsztygara górniczego i sztygara zmianowego oddziału GRP. Osoby dozoru ruchu górniczego natychmiast udały się na miejsce zdarzenia i stwierdziły usunięcie zagrożenia. Stężenia tlenku węgla po piętnastu minutach spadły poniżej wartości 26ppm. Załoga z chodnika nie została wycofana. Około godziny 2300 dyspozytor nakazał przywrócić zasilanie w energię elektryczną w chodniku badawczym I, a załoga przystąpiła do prac związanych z zabezpieczaniem przodka.

Prawdopodobną przyczyną zapalenia metanu było iskrzenie, które wystąpiło podczas urabiania kombajnem chodnikowym skały płonnej, w dolnej części przekroju chodnika badawczego I.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry