Niebezpieczne zdarzenia - zapalenia i wybuchy metanu

Zapalenia i wybuchy metanu w 2016 r.

Lp Data Zakład górniczy Poszkodowani Opis
śm/c/l
1.  12.03.2016 godz.515 KWK „Krupiński” 0/0/0  szczegółowa treść  
2. 30.05.2016 godz. 2020 ZG „Brzeszcze” 0/0/0 szczegółowa treść
3. 10.06.2016 godz.907 KWK „Halemba-Wirek” 0/0/0 szczegółowa treść
4. 27.07.2016 godz.1101 KWK „Murcki-Staszic” 1/0/0 szczegółowa treść
5. 18.10.2016 godz. 1810 KWK „Murcki-Staszic” 0/0/0 szczegółowa treść
Łączna liczba poszkodowanych 1/0/0 x

    Poszkodowani w wypadkach:
   śm  -  śmiertelnych
   c  -  ciężkich
   l  -  lekkich 

2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

do góry