31.05.2014

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Górnictwa Otworowego
i Wiertnictwa

Katowice, dnia 8.06.2014 r.

I N F O R M A C J A Nr 23/2014/EW

o zapaleniu metanu, zaistniałym w dniu 31 maja 2014 r. o godzinie 350 w Jastrzębskiej Spółce Węglowej S.A. KWK „Budryk” w Ornontowicach, w chodniku B–1 w pokładzie 401, drążonym przez oddział GRP–2.

Zapalenie metanu miało miejsce w przodku drążonego chodnika B–1 w pokładzie 401 na poziomie 900 m.

Pokład 401 o grubości od 1,8 m do 2,3 m i nachyleniu od 3° do 10°, zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego i I stopnia zagrożenia wodnego. Chodnik B–1 zaliczony do stopnia „c” niebezpieczeństwa wybuchu metanu, drążony był przy użyciu kombajnu chodnikowego typu AM–75, którym urabiano zalegający w stropie pokładu łupek ilasty i piaskowiec średnio i gruboziarnisty, o dużej skłonności do iskrzenia. Obudowę chodnika B–1 stanowiły odrzwia typu ŁP10/V32/3. Chodnik B–1 przewietrzany był wentylacją lutniową kombinowaną z zastosowaniem wentylatora typu ELMECH WLE-1280B/E współpracującego z lutniociągiem elastycznym o średnicy 1200 mm, którym doprowadzano do przodka powietrze w ilości około 850 m3/min. Do dnia 31 maja 2014 r. chodnik B–1 w pokładzie 401 został wydrążony na długości 160 m, przy docelowej długości 860 m.

W dniu 31 maja 2014 r. na zmianie „D” rozpoczynającej się o godzinie 000, sztygar zmianowy oddziału GRP–2 skierował 6 pracowników do chodnika B–1 w pokładzie 401, w tym 5 pracowników do drążenia wyrobiska i 1 pracownika do obsługi urządzeń odstawy.

Do obsługi energomechanicznej wyznaczono 2 pracowników kopalni. W przodku prowadzono urabianie, pomimo że przy kombajnie chodnikowym typu AM–75 na głowicy urabiającej było 15 zużytych noży urabiających, które miały wytarte węgliki spiekane. Ponadto niesprawne było zraszanie zanożowe na głowicach urabiających. W rurociągu przeciwpożarowym o średnicy 150 mm ciśnienie dynamiczne wody wynosiło 0,2 MPa, a wypływ wody 0,4 m3/min, zamiast odpowiednio co najmniej: ciśnienie wody 0,4 MPa i wydatek 0,6 m3/min.

Około godziny 350 podczas urabiania kombajnem skał stropowych, w tym piaskowca średnio i gruboziarnistego, o dużej skłonności do iskrzenia doszło do zapalenia metanu. Palący się metan ugasił kombajnista, przy użyciu jednej gaśnicy proszkowej.

W związku z zapaleniem metanu żaden z zatrudnionych w przodku pracowników nie zgłosił wypadku.

Prawdopodobną przyczyną zapalenia metanu w przodku chodnika B–1 w pokładzie 401, było iskrzenie spowodowane mechanicznym urabianiem, zalegającego nad pokładem, piaskowca średnio i gruboziarnistego o dużej skłonności do iskrzenia.

W związku z zaistniałym zapaleniem metanu Dyrektor OUG w Gliwicach w dniu 31 maja 2014r. wydał decyzję wstrzymującą ruch zakładu górniczego w części dotyczącej drążenia chodnika B–1 w pokładzie 401, do czasu:

  1. Zapewnienia przy kombajnie chodnikowym typu AM–75:
    • prawidłowego stanu technicznego głowic urabiających,
    • zraszania zanożowego na obydwóch głowicach urabiających.
  2. Zapewnienia w rurociągu przeciwpożarowym poboru wody co najmniej 0,6 m3/min, przy ciśnieniu nie mniejszym niż 0,4 MPa, niezależnie od poboru wody do celów technologicznych.
  3. Ustalenia przyczyn i okoliczności zapalenia się metanu w przodku podczas urabiania kombajnem chodnikowym typu AM–75.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry