3.03.2013

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 5.03.2013 r.

INFORMACJA Nr 14/2013/EW

o pożarze, zaistniałym w dniu 03.03.2032 r. około godz. 540, w zakładzie górniczym PGE GiEK Oddział KWB „Turów”, w którego wyniku uszkodzeniu uległ 14-metrowy odcinek taśmy przenośnika nadkładowego, oznaczonego jako P4.3.4.

W dniu 03.03.2013 r., około godz. 540, w zakładzie górniczym PGE GiEK Oddział KWB „Turów” zaistniał pożar, w wyniku którego uszkodzeniu uległ 14-metrowy odcinek taśmy przenośnika nadkładowego P4.3.4., o szerokości taśmy B2000 i długości 1107 m.

Zakład górniczy PGE GiEK Oddział KWB „Turów” prowadzi wydobycie węgla brunatnego metodą odkrywkową w części zachodniej i centralnej wyrobiska, z równoległym i wachlarzowym postępem robót w kierunku południowym. Węgiel i nadkład, urobiane koparkami wielonaczyniowymi, transportowano układem przenośników taśmowych. Przenośnik P4.3.4 łączący dolną część pochylni V z pochylnią IV transportował nadkład z koparek pola południowego na zwałowarkę Z-47.

W dniu 3.03.2013 r. przenośnik pracował do godziny 345. Ok. godz. 540 zauważono dym i ogień w rejonie przenośnika P4.3.4. Poinformowany telefonicznie o zdarzeniu dyspozytor główny powiadomił Dział Ratownictwa TZR oraz zawiadomił obchodowego ciągu przenośników P4 o zaistniałym zdarzeniu. Obchodowy, po zorientowaniu się w sytuacji, uruchomił przenośnik. Do czasu przyjazdu jednostek bojowych straży pożarnej TZR przenośnik był utrzymywany w ruchu, co spowodowało zmniejszenie strat. Około godz. 550 na miejsce pożaru przyjechały trzy jednostki bojowe straży pożarnej TZR. Płonąca taśma została ugaszona po ok. 10 min. W wyniku pożaru uszkodzeniu (nadpaleniu) uległy górna i dolna taśma przenośnika na długości ok. 14 m. Nikt z pracowników nie został poszkodowany.

Przyczyną pożaru było zatarcie łożyska krążnika pierścieniowego zestawu dolnego ZD-2000. W wyniku ruchu taśmy doszło do rozgrzania krążnika do wysokiej temperatury i zapalenia pierścieni gumowych. Po zatrzymaniu przenośnika, od płonących pierścieni gumowych krążnika nastąpiło zapalenie taśmy dolnej, a następnie górnej przenośnika.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG we Wrocławiu.

do góry