Niebezpieczne zdarzenia - pożary

Pożary w 2013 roku

Lp Data Zakład górniczy Wydarzenie Poszko-dowani Opis
śm/c/l
1. 26.01.2013 godz.1640 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” pożar egzogeniczny 0/0/0

szczegółowa treść

2. 9.02.2013 godz.840 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” pożar egzogeniczny

 0/0/0

 szczegółowa treść

3.  3.03.2013 godz. 540  KWB „Turów”   pożar egzogeniczny 

0/0/0 

 szczegółowa treść

4. 26.03.2013 godz. 800 KWK „Piast” pożar endogeniczny

0/0/0

 szczegółowa treść

5. 15.07.2013 godz.2003  KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” pożar egzogeniczny

0/0/0

 szczegółowa treść

 6. 21.09.2013 godz. 330 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice” pożar egzogeniczny

 0/0/0

 szczegółowa treść

 7. 13.10.2013 godz. 1537  ZG „Sobieski” pożar endogeniczny

 0/0/0

 szczegółowa treść

 8. 28.10.2013 godz.1135   KWK „Pniówek” pożar endogeniczny 

0/0/0

 szczegółowa treść

 9.  19.11.2013 godz.2035   KWK „Sośnica-Makoszowy” Ruch Sośnica pożar egzogeniczny 

 0/0/2*

 szczegółowa treść

10. 13.12.2013 godz.1338  KWK „Sośnica-Makoszowy” Ruch Sośnica  pożar egzogeniczny

0/0/4*

szczegółowa treść

11. 15.12.2013 godz.1230  KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów  pożar endogeniczny 

0/0/0

 szczegółowa treść

Łączna liczba poszkodowanych 0/0/6 x

*)Pożar związany z zapaleniem metanu. Poszkodowani ujęci jednocześnie w zestawieniu "Pożary" jak i "Zapalenia i wybuchy metanu".


Poszkodowani w wypadkach:
   śm  -  śmiertelnych
   c  -  ciężkich
   l  -  lekkich 

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 20112010 | 2009 | 2008

do góry