4 04 2017 2

  Wyższy Urząd Górniczy

   Departament Górnictwa

Otworowego i Wiertnictwa                                                            

Katowice, dnia 11 kwietnia 2017 r.

INFORMACJA Nr 5s/2017/EW

w sprawie wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 4 kwietnia 2017r. około godziny 1250  w TAURON Wydobycie S.A. ZG Janina w Libiążu, w pochylni W9-975 w pokładzie 118 na poziomie 350m, któremu uległ młodszy górnik oddziału górniczego G-1, lat 33, pracujący w górnictwie 6 lat.

Wypadek zaistniał, w rejonie początkowego segmentu pętlicy przenośnika taśmowego typu GWAREK 1200 o numerze kopalnianym A-1, eksploatowanego w pochylni W9-975 w pokładzie 118 na poziomie 350m, przeznaczonego do transportu urobku ze ściany nr 278 w pokładzie 118.

W dniu 4 kwietnia 2017r. na zmianie II, rozpoczynającej się od godziny 1200, osoba dozoru ruchu oddziału górniczego G-1 wyznaczyła pracownika do obsługi przenośnika taśmowego typu GWAREK 1200 o numerze kopalnianym A-1. Po dotarciu na miejsce pracy, pracownik otrzymał informację od obsługującego ten przenośnik na zmianie I, o nieprawidłowym biegu taśmy na bębnie stałym pętlicy i o potrzebie wykonania czynności regulacyjnych. Obsługujący ze zmiany I dokonał uruchomienia przenośnika około godziny 1247. Około godziny 1250 nastąpiło zablokowanie taśmy pomiędzy prawą belką boczną i bębnem Φ800-1400 początkowego segmentu pętlicy. Wyzwolona w sposób niekontrolowany, skumulowana w taśmie energia, spowodowała rozłączenie konstrukcji zwrotni stałej pętlicy. Pracownik wyznaczony do obsługi przenośnika na zmianie II, który w tym czasie przebywał w rejonie początkowego segmentu pętlicy, z niewyjaśnionych przyczyn, utracił równowagę i uderzył głową o materiał pozostawiony na spągu wyrobiska, doznając urazu głowy. Pracownik ze zmiany I zauważył poszkodowanego, zatrzymał ruch przenośnika i wezwał pomoc. Lekarz udzielił pierwszej pomocy poszkodowanemu, a następnie wydał opinię: „Rana tłuczona głowy, okolicy skroniowej po stronie lewej”, nie określając kwalifikacji wypadku. Po wydaniu na powierzchnię pracownik został przetransportowany do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 w Sosnowcu, gdzie zmarł w dniu 20.04.2017 r.

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku pracownika było uderzenie prętem stalowym w lewą stronę głowy, w wyniku gwałtownego przemieszczenia elementów konstrukcji przenośnika.

W związku z zaistniałym wypadkiem dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach:

 1. Wstrzymał ruch zakładu górniczego TAURON Wydobycie S.A. ZG Janina w Libiążu w części dotyczącej eksploatacji przenośnika taśmowego typu GWAREK 1200 o numerze kopalnianym A-1, zabudowanego w pochylni W9-975 w pokładzie 118 na poziomie 350m, w związku z zaistnieniem bezpośredniego zagrożenia dla pracowników oraz określił następujące warunki wznowienia ruchu tej części zakładu:  
  • w segmencie pętlicy początkowym (ze zwrotnią stałą pętlicy), po stronie zachodniej wyrobiska, zabudować: osłonę, belkę boczną, dwa kozły oraz zgarniacz, a następnie bęben Φ800-1400,
  • doprowadzić do prawidłowości bieg taśmy przenośnika w pętlicowym zasobniku taśmy,
  • przeprowadzić, przez komisję powołaną przez kierownika ruchu zakładu górniczego, kontrolę stanu technicznego przenośnika, w zakresie prawidłowości zabudowy pętlicowego zasobnika taśmy,
  • uzyskać zezwolenie kierownika ruchu zakładu górniczego na oddanie do ruchu tego przenośnika.
 2. Nakazał:
  • ponownie przeszkolić pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Janina, wykonujących czynności eksploatacyjne i kontrolne przenośników taśmowych w zakresie bezpiecznego wykonywana tych czynności,
  • z okolicznościami zaistniałego wypadku zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry