4.11.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 15.11.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 78/2010/EW

w sprawie wypadku zbiorowego (2 wypadki), zaistniałego w dniu
04.11.2010 r., około godziny 1805 w PKW S.A. ZG Sobieski w Jaworznie, któremu ulegli:

 • górnik oddziału robót przygotowawczych GPP, lat 43, pracujący w górnictwie 7 lat,
 • górnik oddziału robót przygotowawczych GPP, lat 37, pracujący w górnictwie 14 lat.

Wypadek zaistniał w przodku pochylni wentylacyjno-transportowej III na poziomie 500 m. Wyrobisko kamienne, o szerokości 4,70 m i wysokości 3,80 m, drążone było ze wzniosem około 60 w warstwie piaskowców różnoziarnistych. Obudowę pochylni stanowiły odrzwia typu ŁPP8/V32/A/I, z rozstawem co 0,75 m, posadawiane na podkładkach stalowych, stabilizowane rozporami dwustronnego działania. Do opinki stropu i ociosów stosowano siatki łańcuchowo-węzłowe i okładziny stalowe. Urabianie prowadzono kombajnem typu R-130, natomiast przewietrzanie realizowano wentylacją odrębną ssącą z zastosowaniem wentylatora typu WL-Sigma 900B oraz lutni stalowych i elastycznych o średnicy 800 mm. W projekcie technicznym pochylni wentylacyjno-transportowej III nie określono w sposób szczegółowy zasad bezpiecznego drążenia wyrobiska kombajnem chodnikowym, dla zapewnienia przechyłu czoła przodka w stronę calizny oraz zabezpieczenia czoła przodka podczas wykonywania odrzwi obudowy.

W dniu 4.11.2010 r. na zmianie „B”, rozpoczynającej się o godzinie 1230, sztygar zmianowy skierował do pochylni zespół pięciu pracowników, którego zadaniem było prowadzenie postępu przodka. Wykonano zabiór kombajnem i zabudowano jedne kompletne odrzwia obudowy. Drążenie wyrobiska prowadzono pomimo, że przestrzeń pomiędzy górotworem a stropnicami nie była wypełniona na długości 19 kolejnych odrzwi obudowy licząc od czoła przodka (brak było wykładki). Po zabudowaniu odrzwi, nieprawidłowości tych nie usunięto, tylko przystąpiono do wykonano kolejnego zabioru. W wyniku prowadzonego drążenia doprowadzono do przechyłu czoła przodka w stronę przestrzeni roboczej. Podczas zabudowy zachodniego łuku ociosowego obudowy, drugich odrzwi na tej zmianie roboczej, jeden z górników, stojąc na podeście roboczym kombajnu na wysokości około 1,7 m od spągu, zakładał strzemiona obudowy na połączeniu stropnicy z łukiem ociosowym. Drugi górnik wykonywał montaż łuku ociosowego na podkładce stalowej. Około godz. 1805, z zachodniej części czoła przodka, odspoiła się bryła piaskowca, o wymiarach około 2 m x 1,7 m x 0,4 m, która opadając uderzyła w podest roboczy kombajnu, w wyniku czego znajdujący się na nim górnik stracił równowagę i spadł na spąg, doznając obrażeń w postaci stłuczenia żeber, powierzchniowego urazu głowy i rany tłuczonej przedramienia. Opadająca bryła uderzyła również drugiego górnika, znajdującego się przy ociosie, powodując u niego uraz głowy z raną tłuczoną okolicy skroniowej Przebywający w pobliżu sztygar zmianowy, wraz z pozostałymi pracownikami, udzielili pierwszej pomocy poszkodowanym, którzy następnie przewiezieni zostali do Szpitala Wielospecjalistycznego w Jaworznie. Jeden z poszkodowanych po badaniach odwieziony został do domu, drugi pozostał w szpitalu na obserwacji.

O wypadku dyrektor OUG w Katowicach powiadomiony został dopiero o godzinie 2300.

Przyczyną wypadku zbiorowego – obrażeń części ciała, w tym głowy – dwóch górników, było przewrócenie ich oraz uderzenie bryłą kamienia, o wymiarach około 2 m x 1,7 m x 0,4 m, odspojoną z niezabezpieczonego i przechylonego w stronę pola roboczego czoła przodka.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego
w Katowicach:

Nakazał:

 1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego, w części dotyczącej dalszego drążenia pochylni wentylacyjno - transportowej III na poziomie 500 m, do czasu:
  • wypełnienia przestrzeni pomiędzy obudową tego wyrobiska a górotworem, na całej tj. około 15m długości strefy przyprzodkowej,
  • zabezpieczenia stropu pomiędzy pierwszą a drugą od czoła przodka stropnicą obudowy oraz zabudowania pomiędzy nimi rozpór,
  • ustalenia i wdrożenia bezpiecznego sposobu zabudowania w przodku odrzwi obudowy ostatecznej, po wykonanym zabiorze, przy uwzględnieniu konieczności wykonania obrywki i zabezpieczenia przechylonego w stronę pola roboczego czoła przodka
 2. Uzupełnić projekt techniczny drążenia pochylni wentylacyjno – transportowej III na poziomie 500m o zasady bezpiecznego drążenia wyrobiska kombajnem chodnikowym, zapewniających przechył czoła przodka w stronę calizny oraz prawidłowe zabezpieczenie czoła przodka na czas wykonywania kolejnych odrzwi obudowy.


Zalecił:

 1. Ponownie przeszkolić pracowników zatrudnianych w oddziałach prowadzących drążenie wyrobisk korytarzowych w zakresie zasad bezpiecznego postępowania przy robotach związanych z drążeniem oraz wykonywaniem obudowy. 
 2. Z okolicznościami i przyczynami zaistniałego wypadku zbiorowego zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry