Wypadki zbiorowe w 2010

Opisy wypadków zbiorowych w 2010 roku

       

Lp Data Zakład górniczy Poszkodowani Opis
śm/c/l
1. 15.01.2010 godz.1044 KGHM Polska Miedź S.A.
O/ZG „Rudna”

 0/0/9

szczegółowa treść

2. 9.02.2010 godz.1526 KGHM Polska Miedź S.A.
O/ZG „Rudna”

 2/0/3

szczegółowa treść

3. 25.02.2010 godz.425 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin”
Firma usługowa PUGiB BUD
Sp. z o.o.

 1/3/1

szczegółowa treść

4. 13.03.2010 godz.1155 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Lubin”

 0/1/1

szczegółowa treść

5. 24.03.2010 godz.742 KWK „Rydułtowy-Anna” Ruch I

 1/0/6

szczegółowa treść

6.  3.04.2010 godz.336 KGHM Polska Miedź S.A.
O/ZG „Rudna”

 0/0/4

szczegółowa treść

7.  9.04.2010 godz.2127 i 2128 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna”

 0/0/2

szczegółowa treść

8. 16.05.2010 godz.2344 KWK „Mysłowice-Wesoła” Ruch Wesoła

 0/0/2

szczegółowa treść

9. 16.08.2010 godz.2210 KWK „Jas-Mos”

 2/0/0

szczegółowa treść
10. 7.10.2010 godz. 250 KGHM Polska
Miedź S.A. O/ZG „Polkowice-Sieroszowice”

 1/1/9

szczegółowa treść
11. 21.10.2010 godz.2228  KWK „Rydułtowy-Anna”

 1/1/6

 szczegółowa treść

12.   4.11.2010 godz. 1805

PKW S.A.
ZG "Sobieski"

 0/0/2

 szczegółowa treść

13.  30.12.2010 godz. 956 KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna”

 3/0/13

 szczegółowa treść

Łączna liczba poszkodowanych 11/6/58 x


Poszkodowani w wypadkach:
   śm  -  śmiertelnych
   c  -  ciężkich
   l  -  lekkich 

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

do góry