5.07.2014

W oddziale G-15 pola XV/3, na skrzyżowaniu chodnika W-145g z przecinką p-6a, na poziomie 1040m, nastąpiło odprężenie wywołane wstrząsem samoistnym o energii E=3,2 x 107J. Z terenu zagrożonego wycofano 3 osoby, które uległy wypadkom o charakterze lekkim. Skutkiem odprężenia było wypiętrzenie spągu na wysokość od 0,5 do 1,5m wraz z obsypaniem i lokalnym urobieniem ociosów na głębokość do 0,5m pomiędzy chodnikami W-145e do W-145a i przecinkami 8b i 8a.

do góry