Wypadki zbiorowe w 2014

Opisy wypadków zbiorowych w 2014 roku

Lp Data Zakład górniczy Poszko-dowani Opis
śm/c/l
1. 2.04.2014 godz. 1737

KGHM Polska Miedź S.A.
O/ZG "Lubin"

1/0/2

szczegółowa treść

2.  5.07.2014 godz. 1404

KGHM Polska Miedź S.A.
O/ZG "Rudna"

0/0/3

szczegółowa treść

3.  11.08.2014 godz. 942

KGHM Polska Miedź S.A.
O/ZG Polkowice-Sieroszowice

0/0/3

szczegółowa treść

4. 6.10.2014 godz. 2057

KHW S.A.
KWK "Mysłowice-Wesoła"
Ruch Wesoła

 5/15/10

szczegółowa treść

5. 9.10.2014 godz. 1610  ZG "Janina"

0/0/7

szczegółowa treść

6. 22.11.2014 godz.650 KGHM Polska Miedź S.A.
O/ZG "Lubin"

 0/0/9

 szczegółowa treść

Łączna liczba poszkodowanych 6/15/34 x


Poszkodowani w wypadkach:
   śm  -  śmiertelnych
   c  -  ciężkich
   l  -  lekkich 

2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008

do góry