5.11.2011

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 10.11.2011 r.

I N F O R M A C J A Nr 57/2011/EW

o pożarze endogenicznym zaistniałym w dniu 5.11.2011r. około godz. 2234 w Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK „Bielszowice” w Rudzie Śląskiej.

Pożar endogeniczny zaistniał w rejonie likwidowanej ściany 022 w pokładzie 504 wd na poziomie 780 m.

Pokład 504 o grubości od 6,1 m do 7,0 m (warstwa dolna o grubości do 4,45 m), zaliczony był do IV kategorii zagrożenia metanowego, III stopnia zagrożenia tąpaniami, I stopnia zagrożenia wodnego i klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. Węgiel pokładu 504 został zaklasyfikowany do I grupy skłonności do samozapalenia, a okres inkubacji pożaru wynosił 73 dni.

Od dnia 19.08.2010 r. eksploatowano na zawał dolną warstwę pokładu 504 ścianą 022, prowadzoną pomiędzy chodnikami 1aw i 2aw, pod zrobami wybranej warstwy górnej, z pozostawieniem półki węglowej w stropie o grubości od 0,2 do 0,6 m. Powietrze do ściany doprowadzane było z poziomu 780m chodnikiem 2aw i odprowadzane chodnikiem badawczym 1aw, przekopem transportowym, a następnie wyrobiskami do szybu wentylacyjnego „Pawłów Górny II” na poziomie 700 m. Po zakończeniu eksploatacji i wykonaniu do dnia 21.10.2011 r., przedziału transportowego, wydano ze ściany przenośnik oraz część elementów kombajnu. W ścianie pozostały 124 sekcje obudowy zmechanizowanej.

W dniu 5.11.2011 r. od godziny 1910 stwierdzono wzrost zagrożenia pożarowego w rejonie ściany, objawiający się stopniowym przyrostem tlenku węgla, zarejestrowanym przez analizator CO zabudowany w przekopie transportowym. Wobec utrzymywania się w przepływowym prądzie powietrza zawartości tlenku węgla, przekraczających wartość 26ppm oraz lekkich dymów w ścianie i w wyrobiskach odprowadzających powietrze z jej rejonu, kierownik ruchu zakładu górniczego o godz. 2234 podjął decyzję o rozpoczęciu akcji przeciwpożarowej.

W związku z akcją przeciwpożarową nie było konieczności wycofywania pracowników z wyznaczonej strefy zagrożenia, a dojścia do niej zabezpieczono 6 posterunkami. Do akcji skierowano 7 zastępów ratowniczych na każdej ze zmian, w tym zastępy własne i kopalń sąsiednich oraz OSRG w Zabrzu, Bytomiu i Jaworznie. Początkowo plan akcji przeciwpożarowej przewidywał otamowanie rejonu ściany dwoma tamami przeciwwybuchowymi w wyrobiskach przyścianowych. W związku z gwałtownym rozwojem pożaru, zaszła konieczność wycofania zastępów do odleglejszych wyrobisk i budowy pięciu tam przeciwwybuchowych, zgodnie z III wariantem planu akcji przeciwpożarowej. W czasie akcji prowadzona była inertyzacja zrobów oraz ciągła kontrola parametrów składu atmosfery z wykorzystaniem 3 linii chromatograficznych. Prace prowadzone były z udziałem zespołu doradczego kierownika akcji przeciwpożarowej.

W dniu 19.11.2011 r. o godz. 1330 zakończono akcję przeciwpożarową.

Prawdopodobną przyczyną pożaru było samozapalenie się węgla pokładu 504 pozostawionego w zrobach ściany 022.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Gliwicach.

do góry