6 11 2022

Wyższy Urząd Górniczy
         Departament
Warunków Pracy i Szkolenia                                Katowice, dnia   15  listopada 2022 r.

INFORMACJA Nr 43/2022/EW

w sprawie wypadku zaistniałego w dniu 6 listopada 2022 r. o godzinie 2344 w TAURON Wydobycie S.A. ZG Sobieski w Jaworznie. 

Wypadek zaistniał w pochylni wentylacyjno-taśmowej III, w pokładzie 209 na poziomie 500 m, na skrzyżowaniu z diagonalą XVIII. W wyrobiskach eksploatowano przenośniki taśmowe służące do odstawy urobku ze ściany nr 340 w pokładzie 209.

Pokład 209 zaliczono do: II stopnia zagrożenia wodnego, I stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy A zagrożenia wybuchem pyłu węglowego. 

Pochylnia wentylacyjno-taśmowa III o wysokości około 4,1 m i nachyleniu 3,5o, została wykonana w obudowie ŁPP 10/V32/A/I0, a diagonala XVIII o wysokości około 4,1 m i nachyleniu 5o, została wykonana w obudowie ŁP 10/V32/A/I0. Wyrobiska przewietrzane były przepływowym prądem powietrza. 

W diagonali XVIII eksploatowany był między innymi przenośnik taśmowy typu Gwarek 1200/MW oznaczony jako W-12, który nie był przystosowany do jazdy ludzi i odstawiał urobek na przenośnik taśmowy typu Pioma 1200 oznaczony jako W-11 zabudowany w pochylni wentylacyjno-taśmowej III w pokładzie 209. 

W dniu 6 listopada 2022 r. na zmianie rozpoczynającej się od godziny 2130, sztygar zmianowy oddziału górniczego G1 wyznaczył 14-osobową brygadę pracowników do prowadzenia eksploatacji pokładu 209 ścianą nr 340, 2 pracowników do obsługi przenośników taśmowych W-11 i W-12 oraz pracownika do obsługi odwodnienia rejonu. Około godziny 2320 sztygar zmianowy oddziału G1 w diagonali XVIII w pokładzie 209, polecił pracownikowi obsługi odwadniania, kontrolę sprawności pomp zabudowanych poza tym wyrobiskiem.

O godzinie 2344 pracownik obsługujący przenośnik W-12, zauważył górnika w przesypie z tego przenośnika na przenośnik W-11 i zatrzymał ruch obu przenośników. Pracownik obsługujący przenośnik stwierdził, że górnik w przesypie doznał obrażeń i wezwał do pomocy pracowników zatrudnionych w rejonie ściany nr 340 w pokładzie 209. Po udzieleniu pierwszej pomocy poszkodowanemu pracownicy na noszach przetransportowali go na podszybie szybu Helena. Po wytransportowaniu przytomnego poszkodowanego na powierzchnię, w punkcie opatrunkowym, pomocy medycznej udzielił mu lekarz. W opinii wystawionej przez lekarza zapisano: „uraz kręgosłupa szyjnego z niedowładem czterokończyniowym”. Poszkodowanego przewieziono do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 5 im. Św. Barbary w Sosnowcu. 

Według wstępnych ustaleń, przyczyną wypadku było wpadnięcie górnika do przesypu przenośników taśmowych. 

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach wydał decyzje, w których nakazał między innymi:

  1. Bezzwłocznie przeprowadzić, prewencyjnie, dodatkowe szkolenie pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego TAURON Wydobycie S.A. Zakład Górniczy Sobieski w Jaworznie, w zakresie bezwzględnego zakazu jazdy przenośnikami taśmowymi nieprzystosowanymi do jazdy ludzi oraz przypominające zasady bezpiecznego użytkowania przenośników taśmowych przystosowanych do jazdy ludzi.
  2. Podjąć działania dyscyplinujące, mające na celu wyeliminowanie przypadków łamania bezwzględnego zakazu jazdy przenośnikami taśmowymi nieprzystosowanymi do jazdy ludzi.
  3. Zapoznać pracowników zatrudnionych w ruchu zakładu górniczego z okolicznościami wypadku zaistniałego w dniu 06.11.2022 r. o godzinie 2344.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry