6.01.2010

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 18.01.2010 r.

I N F O R M A C J A Nr 2/2010/EW

w sprawie wypadku zbiorowego, zaistniałego w dniu 6.01.2010 r. około godz. 835, w Investgas S.A. w Warszawie, na terenie „Podziemnego Magazynu Gazu „Kosakowo” w budowie” w miejscowości Dębogórze (pow. pucki), w którym uczestniczyło dwóch pracowników firmy obcej: „Gazomontaż” S.A. w Ząbkach –tj.: pomocnik montera lat 23, pracujący w górnictwie 3 miesiące, który uległ wypadkowi ciężkiemu (utrata lewej dłoni).

Wypadek zaistniał na terenie budowy zakładu ługowniczego Podziemnego Magazynu Gazu „Kosakowo”, w rejonie wykopu pod zbiornik ścieków technologicznych i sanitarnych, pomiędzy zbiornikiem wody przeciwpożarowej a stacją uzdatniania wody pitnej.

W rejonie tym, w dniu 5.01.2010 r., pracownicy „Gazomontażu” S.A. w Ząbkach, podmiotu obcego wykonującego czynności w ruchu zakładu górniczego, rozpoczęli roboty ziemne, polegające na wykonaniu wykopu o projektowanej głębokości ok. 4,0 m, dla posadowienia zbiornika ścieków technologicznych i sanitarnych o pojemności 30 m3. W dniu tym koparką typu „Case” WX 165 wykonano wykop o rozmiarach ok. 8,5 m długości, ok. 7,0 m szerokości i głębokości ok. 1,0 – 1,8 m.

W dniu 6 stycznia 2010 r. na zmianie „A”, trwającej od godz. 700 do godz. 1500, do robót ziemnych związanych z wykonaniem wykopu, inżynier ds. produkcji skierował trzech pracowników, operatora koparki i dwóch pomocników montera. Do zadań operatora należało przemieszczenie urobku po robotach wykonanych w dniu poprzednim, znajdującego się pomiędzy wykopem a zbiornikiem wody p.poż. i wyrównanie terenu. Roboty te miały być wykonane za pomocą koparki typu „Case” WX 165 o pojemności łyżki 0,6 m3, wyposażonej z przodu w lemiesz służący do spychania mas ziemnych. Następnie operator koparki „Case” miał odkopać tymczasowy wodociąg PCV o średnicy 40 mm, który przebiegał w poprzek projektowanego wykopu. Dwóch pomocników montera miało kierować pracą koparki podczas zdejmowania górnej warstwy ziemi z wodociągu PCV w taki sposób, aby koparka nie uszkodziła rurociągu, a następnie za pomocą szpadli mieli odsłonić wodociąg.

Około godz. 815, w rejonie wykopu, operator koparki „Case” rozpoczął spychanie urobku zalegającego po robotach ziemnych z dnia poprzedniego. Kolejno przemieszczał masy ziemne na hałdę zlokalizowaną w odległość ok. 10 m w kierunku południowym poza rejonem wykopu. W tym czasie dwóch pomocników montera stało po przeciwnej stronie wykopu niż pracująca koparka, w rejonie przebiegającego wodociągu i oczekiwało na rozpoczęcie odkopywania wodociągu.

Około godziny 835, w czasie wycofywania się do kolejnego nawrotu, koparka wpadła lewym, tylnym kołem poza krawędź wykopu, utraciła stateczność i zsunęła się do wykopu. Przewracając się do tyłu koparka wykonała obrót o ok. 90o. Ramię przewracającej się koparki, pozostające w położeniu złożonym, sięgnęło jednego z pomocników montera, znajdującego się na przeciwległym brzegu wykopu. Według wstępnych ustaleń, ramię przewracającej się koparki prawdopodobnie uderzyło w głowę poszkodowanego, który przewrócił się, a jego lewa ręka została przyciśnięta do ziemi przez opadające ramię koparki. W wyniku uderzenia pomocnik montera doznał złamania kości przedramienia i częściowego zmiażdżenia nadgarstka lewej ręki oraz wstrząśnienia mózgu.

Operator koparki samodzielnie opuścił uszkodzoną kabinę przewróconej koparki nie doznając widocznych obrażeń.
Powiadomiony o wypadku kierownik robót sanitarnych wezwał służby ratunkowe (pogotowanie ratunkowe, straż pożarną oraz policję), które przybyły na miejsce wypadku ok. godz. 855 (ok. 20 min. od zdarzenia).

Po udzieleniu wstępnej pomocy medycznej, przez ratowników pogotowia ratunkowego, poszkodowany został przetransportowany śmigłowcem ratowniczym do Szpitala Wojewódzkiego w Gdańsku, natomiast operator koparki został przewieziony karetką pogotowia na obserwację do Szpitala Miejskiego w Gdyni, z którego po przeprowadzeniu badań został zwolniony ok. 1300 i powrócił na teren budowy Podziemnego Magazynu Gazu „Kosakowo” w Dębogórzu.

Przyczyną wypadku ciężkiego było uderzenie w głowę i dociśnięcie lewej ręki poszkodowanego do ziemi, przez ramię przewracającej się koparki.

W związku z zaistniałym wypadkiem Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu nakazał:

  1. Wstrzymać ruch koparki typu „Case” WX 165 do czasu dokonania oceny jej stanu technicznego przez komisję powołaną przez KRZG i przeprowadzenia jej naprawy.
  2. Dokonać weryfikacji dokumentu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w zakresie oceny ryzyka zawodowego oraz podjąć działania mające na celu wyeliminowanie zagrożeń występujących przy wykonywaniu wykopów.
  3. Z przyczynami i okolicznościami wypadku zapoznać pracowników zakładu górniczego.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Poznaniu.

do góry