6.02.2013.1

Wyższy Urząd Górniczy
Departament Warunków Pracy

Katowice, dnia 13.02.2013 r.

I N F O R M A C J A Nr 7/2013/EW

w sprawie niebezpiecznego zdarzenia – wystąpienia otwartego ognia w przestrzeni między kombajnem a górną trasą przenośnika ścianowego, zaistniałego w dniu 6.02.2013 r. o godzinie 2152 w KHW S.A. KWK „Murcki - Staszic” w Katowicach Ruch „Staszic”.

Wystąpienia otwartego ognia miało miejsce w ścianie 2b-S, prowadzonej w przystropowej warstwie pokładu 510, w polu S na poziomie 900 m. Pokład 510 o miąższości 8,05 – 10,3 m i nachyleniu 4-5o, zaliczony został do IV kategorii zagrożenia metanowego, III stopnia zagrożenia tąpaniami, klasy B zagrożenia wybuchem pyłu węglowego oraz III grupy skłonności węgla do samozapalenia. W stropie pokładu 510 zalegała nieregularnie warstwa iłowca o miąższości do 9,9 m i piaskowca o miąższości ok. 20,3 m. Przez ścianę o długości ok. 245 m i wysokości 3,0 m, przewietrzaną systemem na „Y”, przepływało powietrze w ilości ok. 1600 m3/min.

W dniu 6.02.2013 r. na zmianie rozpoczynającej się o godzinie 1800, do ściany 2b-S skierowano zespół 13 pracowników, do robót związanych z wydobyciem. Od początku zmiany czujniki gazometryczne zabudowane w rejonie, nie wykazywały przekroczeń dopuszczalnych wartości tlenku węgla i metanu. Podczas prowadzonego wydobycia tworzyły się na przenośniku przed i za kombajnem tzw. zatory z urabianego węgla oraz brył kamienia. Około godziny 2152, doszło do pojawienia się otwartego ognia w przestrzeni między kombajnem a górną trasą przenośnika ścianowego. Przodowy ściany i kombajniści, przy użyciu gaśnic proszkowych będących na wyposażeniu kombajnu, ugasili ogień. W związku ze zdarzeniem nikt nie odniósł obrażeń. a czujnikach metanometrii automatycznej zabudowanych w rejonie, w tym również w ścianie, nie zarejestrowano przekroczeń dopuszczalnych zawartości tego gazu. Na analizatorach tlenku węgla, zabudowanych w prądzie powietrza odprowadzanym z rejonu ściany, zarejestrowano krótkotrwały wzrost zawartości CO do 10ppm. Sztygar dozorujący roboty w ścianie wycofał wszystkich pracowników i poinformował o zdarzeniu dyspozytora kopalni. W rejonie ściany wyłączono napięcie.

Wstępne ustalenia nie dają podstaw do jednoznacznego określenia przyczyny zdarzenia.

W związku z zaistniałym zdarzeniem, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach nakazał:

  1. Wstrzymać ruch zakładu górniczego w części dotyczącej dalszej eksploatacji pokładu 510/III ścianą 2b-S na poziomie 900 m, do czasu zakończenia badań, prowadzonych przez Dyrektora OUG w Katowicach, okoliczności i przyczyn niebezpiecznego zdarzenia, zaistniałego w dniu 6.02.2013 r., polegającego na wystąpieniu w tej ścianie otwartego ognia podczas prowadzonych robót górniczych.
  2. Zabezpieczyć ścianę 2b-S wraz z wyrobiskami w jej rejonie na czas postoju oraz ustalić na ten okres zasady ciągłego monitorowania i analizowania stanu zagrożeń naturalnych i technicznych i podejmować stosowne działania zapobiegawcze, ustalone przez kierownika ruchu zakładu górniczego.
  3. Katowickiemu Holdingowi Węglowemu S.A. w Katowicach, spowodować przeprowadzenie specjalistycznych badań przez odpowiednią jednostkę naukowo-badawczą, mających na celu identyfikację zjawiska polegającego na wystąpieniu otwartego ognia w dniu 6.02.2013 r., w KHW S.A. KWK ,,Murcki-Staszic” w Katowicach Ruch „Staszic”, w ścianie 2b-S w pokładzie 510/III w polu S, na poziomie 900 m, w kontekście określenia mechanizmów i przyczyn jego powstania.

Informację opracowano na podstawie danych z OUG w Katowicach.

do góry